Aanbieden Milieubarometer aan bedrijven

Als overheid speel je een belangrijke rol in het stimuleren van bedrijven tot energiebesparing, duurzaam vervoer en Duurzaam Ondernemen. De Milieubarometer is een praktisch hulpmiddel voor ondernemers om hiermee aan de slag te gaan. Ruim 60 gemeenten bieden aan hun bedrijven een gratis startabonnement op de Milieubarometer aan. Hiermee geven ze invulling aan hun klimaat- en schone lucht-beleid, en de preventiethema's energie, afval en vervoer in de Wet Milieubeheer.  De Milieubarometer biedt aanknopingspunten om met bedrijven over hun ambities en activiteiten op het gebied van duurzaamheid in gesprek te gaan.

Door de Milieubarometer ook in te zetten bij duurzaam inkopen en handhaving kunnen gemeenten hun stimulerende aanpak versterken.

Hieronder lees je meer over het speciale aanbod voor gemeenten en manieren om de Milieubarometer bij bedrijven te introduceren. Heb je vragen of interesse in deze aanpak, mail of bel Stimular (010 - 238 28 28) . Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Abonneer op de digitale nieuwsbrief.

Speciaal aanbod voor gemeenten

Je biedt voor een vast bedrag onbeperkt een Milieubarometer startabonnement aan bedrijven in je gemeente aan. Een bedrijf kan de Milieubarometer dan tot het einde van het kalenderjaar gratis gebruiken en direct kosten besparen en milieuwinst boeken. Het bedrijf kan zelf kiezen voor vervolg van het abonnement. Na het jaar betaalt de ondernemer € 70,- per jaar (prijspeil 2019) voor het Milieubarometer abonnement of niets als hij niet verder gaat met het instrument. Deze aanpak loopt 3 jaar, zodat er voldoende momenten zijn om de Milieubarometer goed bij bedrijven aan te kunnen bieden.

De kosten zijn afhankelijk van de grootte van jouw gemeente.
Bel voor een prijsopgave, 010 – 238 28 23.

Stimular biedt voorbeelden en communicatiemateriaal over het aanbod:

Cursus Milieubarometer/CO2-footprint aanbieden

De Milieubarometercursus helpt ondernemers een start te maken met de Milieubarometer en reductie van hun milieubelasting en -kosten. In één middag krijgen zij inzicht in de mogelijkheden van de tool. Je kunt een Milieubarometercursus organiseren in je gemeente of bedrijven wijzen op de cursus in Rotterdam.
In de stadsregio Rotterdam leverde het aanbieden van een cursus 30 cursisten en 70 nieuwe Milieubarometerabonnees op.

Estafette organiseren

Je kunt bedrijven in jouw gemeente op weg helpen met energie-, CO2- of duurzaamheidsscans met een nulmeting met de Milieubarometer. Door dit in de vorm van een estafette te gieten en via lokale media over resultaten te berichten bereiken gemeenten veel bedrijven met hun duurzaamheidsboodschap.
In zes gemeenten zijn estafettes.


Milieubarometer stages organiseren

Wil je scholieren laten kennismaken met techniek en de Milieubarometer introduceren bij bedrijven? Laat leerlingen tijdens een stage op bezoek gaan bij technische bedrijven om de Milieubarometer in te vullen en duurzaamheidsadvies te geven.
In drie gemeenten werkten gemeenten, scholen en Stimular samen aan Milieubarometer stages.

Duurzaamheidskring ondersteunen

In een duurzaamheidskring staat het delen van kennis en ervaringen met duurzame maatregelen centraal. Vaak vergelijken ondernemers met de Milieubarometer hun (gemiddelde) milieuprestatie. Als overheid kan je dit soort projecten initiëren/faciliteren.
Er zijn acht gemeentelijke duurzaamheidskringen.


Milieubarometer inzetten bij handhaving

Milieucontroles kunnen worden benut om bedrijven te wijzen op de stimulerende activiteiten van de gemeente en het aanbod van de Milieubarometer. Toezichthouders kunnen met de Milieubarometer meer verantwoordelijkheid en initiatief bij de bedrijven zelf leggen. Bedrijven kunnen met de Milieubarometer laten zien in welke mate ze voldoen aan Erkende maatregelen voor energiebesparing. Lees verder

Milieubarometer inzetten als groepsmonitor

In diverse gemeenten gebruiken groepen bedrijven de Milieubarometer als monitor om de resultaten van de groep te volgen en/of naar buiten te brengen. We hebben een aparte pagina over monitoring van energiebesparing en CO2-reductie met voorbeelden zoals:

  • Blauwzaam energieconvenanten (I t/m IV) in de Alblasserwaard
  • Duurzaamheidskringen (theaters, musea, hotels) in Den Haag
  • Energiebesparing Amsterdamse Theaters
  • Waardzaam Energieconvenant in de Krimpenerwaard