Aanbieden Milieubarometer aan leden

Stichting Stimular werkt samen met brancheorganisaties om de Milieubarometer naar bedrijven te verspreiden. Met de Milieubarometer stimuleer je jouw leden om te werken aan verbetering van milieuprestaties, energiebesparing en besparing van gerelateerde kosten. Op deze manier:

  • draag je actief bij aan verbetering van de bedrijfsvoering van jouw leden,
  • ondersteunt je jouw leden bij het voldoen aan wetgeving op het gebied van energiebesparing,
  • geeft invulling aan jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO),
  • geeft invulling aan eventuele afspraken met de overheid.

Speciaal Milieubarometer aanbod voor brancheorganisaties

Brancheorganisaties kunnen voor een vast bedrag per jaar onbeperkt Milieubarometer-startabonnementen aan hun leden aanbieden. De kosten zijn afhankelijk van het aantal leden.

Bekijk de lijst van aanbieders.

Milieubarometer voor jouw branche

De Milieubarometer is zeer geschikt om branchegericht in te zetten. Op basis van de gekozen branche bij de start, worden automatisch de voor de betreffende branche relevante invoervelden en besparingstips geselecteerd. De energiebesparingstips in de Milieubarometer komen overeen met de branchegerichte lijst van rendabele maatregelen (terugverdientijd van 5 jaar of minder) die toezichthouders van de overheid gebruiken bij handhaving van het onderdeel Energiebesparing uit het Activiteitenbesluit. Hierdoor kunnen Milieubarometergebruikers eenvoudig zien welke maatregelen de overheid van hen verwacht en aangeven hoe zij hieraan werken.

Samenwerken?

Graag brengt Stichting Stimular de Milieubarometer bij jouw leden onder de aandacht. Bijvoorbeeld door:

  • een artikel of inlegvel in jouw nieuwsbrief of blad voor de leden;
  • een presentatie op een ledenbijeenkomst;
  • een workshop waarin leden de Milieubarometer kunnen invullen;
  • een pilot of benchmarkproject bij jouw leden.

Meer weten

Ben je ge´nteresseerd om de Milieubarometer bij jouw leden te introduceren? Neem dan contact op met Stimular, 010-238 28 28.

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Abonneer op onze digitale nieuwsbrief.