Afvalpreventieonderzoek en -plan

Het resultaat van onderzoek op maat voor afval- en kostenbesparingen

We inventariseren samen met u de situatie en betrekken medewerkers voor het aandragen van kansrijke maatregelen. Het Afvalpreventieonderzoek is erop gericht een duidelijke stap te maken richting milieuzorg en acties voor continue verbetering en structurele besparingen.

Voor wie is het interessant?

Een Afvalpreventieplan is interessant voor u als u per jaar meer dan 2.500 kg gevaarlijk afval heeft of meer dan 25 ton bedrijfsafval.

Wat zijn de voordelen voor u?

Met een afvalpreventieplan:

  • krijgt u een compleet inzicht in uw afvalstromen en -kosten (inclusief de vermijdbare kosten van grondstofverlies en onnodig hoog hulpstoffenverbruik;
  • heeft u inzicht in kostenbesparende verbetermaatregelen;
  • voldoet u aan een eventueel in uw vergunning opgenomen wettelijke verplichting voor het opstellen van een afvalpreventieplan.

Wat kan Stimular voor u doen?

In vijf stappen komen wij samen met u tot afvalpreventieplan en realiseren kostenbesparingen in uw bedrijf:

  1. Gesprek met directie of bedrijfsleider
  2. Inventarisatie afvalsituatie en grondstofstromen
  3. Opties voor verbeteringen genereren
  4. Haalbaarheid vaststellen en invoering
  5. Rapportage

Meer informatie?

Neem contact op met Stimular (of 010 -238 28 28) voor nadere informatie of een offerte voor een afvalpreventieplan.