Afvalpreventieonderzoek en -plan

Het resultaat van onderzoek op maat voor afval- en kostenbesparingen

We inventariseren samen de situatie en betrekken medewerkers voor het aandragen van kansrijke maatregelen. Het Afvalpreventieonderzoek is erop gericht een duidelijke stap te maken richting milieuzorg en acties voor continue verbetering en structurele besparingen.

Voor wie is het interessant?

Een Afvalpreventieplan is interessant voor jou als jouw bedrijf per jaar meer dan 2.500 kg gevaarlijk afval heeft of meer dan 25 ton bedrijfsafval.

Wat zijn de voordelen?

Met een afvalpreventieplan:

  • krijg je een compleet inzicht in de afvalstromen en -kosten van jouw bedrijf (inclusief de vermijdbare kosten van grondstofverlies en onnodig hoog hulpstoffenverbruik);
  • heb je inzicht in kostenbesparende verbetermaatregelen;
  • voldoet jouw bedrijf aan een eventueel in jouw vergunning opgenomen wettelijke verplichting voor het opstellen van een afvalpreventieplan.

Wat kan Stimular doen?

In vijf stappen komen wij samen tot een afvalpreventieplan en realiseren kostenbesparingen in jouw bedrijf:

  1. Gesprek met directie of bedrijfsleider
  2. Inventarisatie afvalsituatie en grondstofstromen
  3. Opties voor verbeteringen genereren
  4. Haalbaarheid vaststellen en invoering
  5. Rapportage

Meer informatie?

Mail of bel ons dan (010 - 238 28 28) voor nadere informatie of een offerte voor een afvalpreventieplan.