Analyse van CO2-emissie in de productketen

Stimular voert analyses van CO2-emissies in scope 3 bij bedrijven uit. Hiermee krijgt het bedrijf inzicht in de belangrijkste emissies die ontstaan bij de ketenpartners; van toeleveranciers tot eindgebruikers en afvalinzamelaars. Dit is een waardevolle aanvulling op het vaak al bestaande inzicht in de emissies van de eigen bedrijfsvoering (scope 1 en 2). Vaak zijn de scope 3 emissies nog vele malen groter dan die van de eigen bedrijfsvoering.

Referenties: scope 3 analyses bij Verstegen Spices & Sauces, care-instellingen, ENGIE Services, Broekema wegenbouw


Aanpak scope 3 analyse

Bij het opstellen van scope 3 analyses maakt Stimular gebruik van het internationale Greenhouse Gas Protocol (GHG). Dit internationale protocol schrijft voor hoe broeikasgassen gerapporteerd dienen te worden. Deze methodiek voldoet tevens aan de eisen van een scope 3 analyse voor de CO2-Prestatieladder.

Meer informatie over een scope 3 inventarisatie
Lees op duurzaamMKB.nl meer over een scope 3 analyse.

Voor meer informatie over het laten uitvoeren van een scope 3 analyse kun je contact opnemen met Carmen van den Berg, telefoon 010 - 238 28 34.


Figuur: Overzicht van scopes en emissies in de keten van een bedrijf (bron: Handboek CO2-Prestatieladder 3.0, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)).