CO2-footprint en CO2-reductieplan

 • Wil je vragen van klanten over de CO2-footprint van jouw bedrijf beantwoorden?
 • Wil je jouw CO2-uitstoot en daarmee kosten reduceren?
 • Wil je een CO2-footprint van jouw product berekenen?

Stimular kan daarbij ondersteunen, met praktische instrumenten en advies. Hieronder lees je wat Stimular kan doen.

Milieubarometer voor CO2-management

Wil je zelfstandig aan de slag met het opstellen van de CO2-footprint en het meten van de CO2-reductie van jouw bedrijf? De Milieubarometer is een handig en betaalbaar online instrument bij CO2-management.

Klimaatneutraal ondernemen

Stimular  ondersteunt bij het klimaatneutraal maken van jouw organisatie met een advies of cursus.

CO2-footprint van jouw product

Met een Levenscyclusanalyse of LCA-quickscan brengt Stimular de milieueffecten of CO2-footprint van de gehele levenscyclus van jouw product in kaart. Daarmee kan je de vragen van opdrachtgevers of klanten over de keten beantwoorden en vergroot je de marktwaarde van jouw product.

Het opstellen van de CO2-footprint van producten is in opkomst. De nieuwe norm hiervoor is "ISO/TS 14067 Carbon footprint van producten - Eisen en richtlijnen voor de kwantificering en communicatie". Stimular heeft de kennis en ervaring in huis om een CO2-footprint van jouw product op te stellen volgens de eisen van ISO/TS 14067.

CO2-Prestatieladder 

Stimular kan begeleiden op alle niveaus van de CO2-Prestatieladder. Je kunt kiezen uit verschillende diensten:

 • Doe-cursus CO2-Prestatieladder niveau 3 
  In één dag stel je jouw eigen CO2-footprint op en werk je aan jouw CO2-reductieplan. Je ontvangt formats voor alle benodigde documenten om te certificeren.
 • Coaching en advies op maat voor niveaus 3, 4, 5
  Bij de voorbereiding voor certificering kom je mogelijk allerlei vragen en onzekerheden tegen. Of je hebt te weinig tijd of expertise in huis om alles zelf te doen. Schakel dan de hulp van Stimular in.

Waarom samenwerken met Stichting Stimular?

Stimular is een goede partner om mee samen te werken:

 • Deskundig in berekenen van CO2-emissies met de Milieubarometer.
 • Deskundig in reductiemaatregelen, we ontwikkelen besparingstips voor onze website DuurzaamMKB.nl, bedrijfsdoorlichtingen en mobiliteitsscans;
 • Initiatiefnemer van de Green Deal CO2-emissiefactoren en website CO2emissiefactoren.nl;
 • Uitgebreide kennis van de CO2-Prestatieladder, we hebben meer dan 100 bedrijven cursus gegeven en/of begeleid.
 • Regelmatig contact met SKAO (beheerder CO2-Prestatieladder).

Meer informatie

Heb je vragen of interesse in begeleiding bij CO2-reductie? Bel of mail Stimular, 010 - 238 28 28.