Cursus aanbesteden met de CO2-Prestatieladder voor overheden en waterschappen

Steeds meer overheden en waterschappen zetten de CO2-Prestatieladder in bij aanbestedingen met het doel om klimaatbewust ondernemen te stimuleren. Om het certificatiesysteem optimaal te kunnen inzetten in aanbestedingen is kennis nodig over:
 • Wat de CO2-Prestatieladder van gecertificeerde bedrijven vraagt op de verschillende niveaus en hoe dit doorwerkt in de opdracht
 • Hoe een opdrachtgever het certificatiesysteem kan inzetten bij aanbestedingen
 • De rol van inkopers, contractmanagers en projectleiders na gunning
Stimular licht deze thema's toe tijdens een incompany cursus bij overheden en waterschappen. De cursus is gericht op inkopers, contractmanagers en projectleiders. Tijdens de cursus kruipen de deelnemers af en toe in de huid van de opdrachtnemers om te ervaren wat de ladder betekent. Er is voldoende ruimte in het programma voor discussie en het beantwoorden van vragen.

Succesvol uitgevoerd bij Hoogheemraadschap van Delfland

De cursus is in februari 2019 uitgevoerd bij het Hoogheemraadschap van Delfland. De twaalf deelnemers waren een mix  van inkopers, contractmanagers en technische managers. Na afloop gaven ze aan "veel nieuwe inzichten voor het inzetten van de ladder in de praktijk" te hebben opgedaan. Ook heeft het "voldoende stof tot nadenken" opgeleverd, wat ook al duidelijk werd tijdens de levendige discussies tijdens de cursus.

Programma cursus Aanbesteden met de CO2-Prestatieladder

1. Introductie CO2-Prestatieladder:
 • Doelen van de ladder
 • Vereisten en resultaten voor bedrijven op de vijf niveaus, aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Kosten van certificering voor bedrijven
 • Ontwikkeling in aantal en niveau van gecertificeerde bedrijven
 • Overeenkomsten en verschillen met andere duurzaamheidscertificaten
2. Aanbesteden met de CO2-Prestatieladder:
 • Het principe van aanbesteden met de ladder
 • Rol van de opdrachtgever: contractmanagement en dialoog
 • Geschikte productgroepen en grootte projecten
 • Relatie met ander instrumentarium voor duurzaam inkopen
 • Vragen en discussie

Praktische zaken

 • Bovenstaand basisprogramma kan in overleg met de opdrachtgever worden aangescherpt of uitgebreid.
 • De incompany cursus kan door maximaal 12 mensen worden bijgewoond.
 • Een cursus met het basisprogramma duurt 3,5 uur inclusief korte pauzes en kost 1.850 (vrijgesteld van BTW)
 • Stichting Stimular is voor haar bedrijfsvoering en cursussen geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Op basis daarvan is deze cursus vrijgesteld van BTW

Kennis en ervaring van Stimular

Stichting Stimular heeft voor het geven van deze cursus relevante kennis en ervaring:
 • Ontwikkelaar en cursusleider Stimular cursus CO2-Prestatieladder voor bedrijven die het certificaat willen halen
 • Ontwikkelaar en cursusleider Cursus CO2-Prestatieladder voor adviseurs die bedrijven begeleiden bij het behalen van het certificaat, in samenwerking met SKAO (beheerder CO2-Prestatieladder)
 • Ontwikkelaar van tool voor opstellen CO2-footprint: Milieubarometer
 • Ontwikkelaar en workshopleider Stimular workshop Duurzaam Inkopen
 • Helpdesk Duurzaam inkopen voor gemeenten en zorginstellingen
 • Regelmatig contact met SKAO (beheerder CO2-Prestatieladder) en certificerende instellingen.

Meer informatie

Meer informatie over de incompany cursus over aanbesteden met de CO2-Prestatieladder voor overheden en waterschappen? Neem contact op met Marlies Peschier, 010-2382822.