Cursus CO2-Prestatieladder voor bedrijven

Stimular organiseert meerdere cursussen over de CO2-Prestatieladder. Deze cursus is gericht op medewerkers van organisaties die al zijn gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Wil je het certificaat beter uitrollen in jouw organisatie ofwel heb je dit thema overgenomen van een collega en wil je er op een laagdrempelige manier bekend mee worden, dan is deze cursus geschikt voor jou.

Over de cursus

Stichting Stimular organiseert een cursus van één dag waarin de geest en de eisen van de CO2-prestatieladder op praktische manier worden uitgelegd. Daarnaast kun je de CO2-footprint , maatregelen en doelen van jouw bedrijf inbrengen en bespreken. Je ontvangt feedback en tips over het verbeteren van de footprint, aanvullende maatregelen en alternatieve doelen. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan interne en externe communicatie, de interne audit, de zelfevaluatie en komt het proces van de auditor aan bod.

Aan het eind van de dag heb je:
 • Praktische kennis van de geest en werking van de CO2-Prestatieladder
 • Weet je hoe de auditor werkt
 • Feedback op de CO2-footprint van jouw bedrijf
 • Tips voor meten van de voortgang ten opzichte van de CO2-doelen van jouw bedrijf
 • Tips voor verbetering van jouw actieplan voor CO2-reductie
 • Praktische kennis over communicatie
 • Een format voor het uitvoeren van de interne audit
 Tijd: De cursus duurt circa 1 dag 
 Data: Woensdag 30 oktober
 Kosten:  € 645,- vrijgesteld van BTW
 Voorwaarden:
 •  Voorafgaand aan de cursus formuleer je jouw eigen leerdoelen en communiceert deze met Stimular
 • U brengt tijdens de cursus jouw eigen footprint en plan van aanpak in
 • Overige voorwaarden
  Aanmelden:  via e-mail, met vermelding van jouw contactgegevens

Over Stichting Stimular

Stimular ontwikkelt en verspreidt kennis om bedrijven op een praktische manier te helpen met verduurzaming. Klimaat-impact is een van onze belangrijkste onderwerpen: Stimular is:
 • Goed bekend met de CO2-Prestatieladder, Stimular heeft meer dan 200 bedrijven, maar ook adviseurs en opdrachtgevers, cursus gegeven en/of individueel begeleid;
 • Regelmatig in contact met SKAO (beheerder CO2-Prestatieladder) en certificerende instanties over de certificeringspraktijk;
 • Deskundig in berekenen van CO2-emissies en het beoordelen van CO2-footprints;
 • Deskundig in reductiemaatregelen, we ontwikkelen besparingstips voor onze website DuurzaamMKB.nl, bedrijfsdoorlichtingen en mobiliteitsscans;
 • Deskundig in ketenanalyses, Stimular maakt en beoordeelt regelmatig ketenanalyses voor bedrijven en adviseurs;
 • Goed bereikbaar voor vragen tussendoor. We helpen organisaties niet alleen tijdens een cursusdag, maar ook daarna nog met het beantwoorden van allerlei duurzaamheidsvragen.

Meer informatie over cursus CO2-Prestatieladder

Heb je vragen over de CO2-Prestatieladder en/of onze cursussen over dit certificaat? Bel of mail Marc Herberigs, 010 238 28 26.