Ondersteuning bij duurzaam inkopen / maatschappelijk verantwoord inkopen

Stimular kan op verschillende manieren ondersteunen bij duurzaam inkopen / maatschappelijk verantwoord inkopen.

 1. Workshop voor budgethouders en/of inkopende vakspecialisten
 2. Inkoopmethode voor milieubewuste opdrachtnemers
 3. Cursus aanbesteden met de CO2-Prestatieladder
 4. Klimaatimpact analyse van alle productgroepen
 5. Maatwerk
Heb je vragen of interesse? Bel of mail Marlies Peschier of Marjon Olijdam (010 - 238 28 28).

1. Workshop voor budgethouders en/of inkopende vakspecialisten

Van gemeentelijke overheden wordt al jaren verwacht dat ze duurzaam inkopen. De praktijk is weerbarstig. De uitdaging is om budgethouders en inkopende vakspecialisten bewust te maken van hun rol. Wil je met jouw collega’s aan de slag met duurzaam inkopen? Na deze workshop:

 • weet je wat van gemeenten verwacht wordt voor duurzaam inkopen;
 • weet je wat voor jouw gemeente speerpunten zijn voor duurzaam inkopen;
 • kan je uitleggen waarom duurzaam inkopen belangrijk is;
 • kan je voldoen aan de minimale eisen van duurzaam inkopen;
 • ben je bekend met enkele mogelijkheden om duurzamere producten of aanbieders te selecteren.
Stimular verzorgt deze workshop bij jou in huis voor 5 tot 10 personen.

2. Inkoopmethode voor milieubewuste opdrachtnemers

Zoek je een eenvoudige methode om bij een aanbesteding duurzaamheid mee te nemen? Wil je aanbieders selecteren die aantoonbaar werken aan vermindering van de milieubelasting of CO2-footprint van hun producten en diensten? Wil je een alternatief voor het vragen naar ISO 14001 of CO2-Prestatieladder? Wil je duurzaamheid op een MKB-vriendelijke manier opnemen in aanbestedingen?

Gebruik dan de Inkoopmethode gericht op milieubewuste opdrachtnemers.

3. Cursus Aanbesteden met de CO2-Prestatieladder

Steeds meer overheden en waterschappen zetten de CO2-Prestatieladder in bij aanbestedingen met het doel om klimaatbewust ondernemen te stimuleren. Om het certificatiesysteem optimaal te kunnen inzetten in aanbestedingen is kennis nodig over:
 • wat de CO2-Prestatieladder van gecertificeerde bedrijven vraagt op de verschillende niveaus en hoe dit doorwerkt in opdrachten
 • hoe een opdrachtgever het certificatiesysteem kan inzetten bij aanbestedingen
 • de rol van inkopers, contractmanagers en projectleiders na gunning
Stimular licht deze thema's toe tijdens een incompany cursus bij overheden en waterschappen.

Lees meer over de cursus Aanbesteden met de CO2-Prestatieladder

4. Klimaatimpact analyse van alle productgroepen

Stimular voert een spendanalyse en impactberekening uit om de klimaatimpact van alle producten en diensten te bepalen. De CO2-emissies worden berekend vanuit het levenscyclusperspectief, dat wil zeggen de som van de emissies bij het winnen van grondstoffen, productie, gebruik en afdanking, inclusief transport. De resultaten laten zien welke productgroepen de grootste bijdrage leveren aan de totale CO2-uitstoot van jouw organisatie. Dit inzicht versnelt het werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Lees meer over de klimaatimpact analyses bij zorginstellingen.

5. Maatwerk

Andere vragen? Wij kunnen jou en je collega’s ondersteunen bij een of meerdere van onderstaande onderwerpen:
 • toepassen van de minimum duurzaamheidscriteria van PIANOo (voorheen AgentschapNL);
 • selecteren belangrijkste duurzaamheidsaspecten van een dienst, levering of werk;
 • selecteren van aanbieders die aantoonbaar werken aan de vermindering van de milieubelasting van hun producten en diensten;
 • inzetten van duurzaamheidsinstrumenten zoals bijvoorbeeld CO2-Prestatieladder, ISO 14001, MKI (Milieukostenindicator) en Milieubarometer.
Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een helpdesk, waarbij we vooraf afspreken dat we jouw organisatie helpen met een aantal vragen. 

Waarom samenwerken met Stichting Stimular?

Stimular ondersteunde tientallen overheden bij interne milieuzorg en duurzaam inkopen. Stimular is een goede partner om mee samen te werken omdat we
 • kunnen afwegen welke duurzaamheidsaspecten belangrijk zijn in een inkooptraject;
 • bekend zijn met duurzaamheidsinstrumenten en hun mogelijkheden bij inkopen;
 • kunnen beoordelen of duurzaamheidsaspecten op een goede manier zijn opgenomen in bestekken;
 • beide kanten van de tafel kennen. Stimular heeft honderden bedrijven in vele branches geadviseerd over duurzaamheid en denkt ook met bedrijven mee over inschrijven op aanbestedingen met duurzaamheidseisen.

Meer informatie over duurzaam inkopen/ maatschappelijk verantwoord inkopen?

Heb je vragen of heb je interesse in een ondersteuning bij duurzaam inkopen / maatschappelijk verantwoord inkopen? Bel of mail Marlies Peschier of Marjon Olijdam (010 - 238 28 28).