Ondersteuning bij duurzaam inkopen / maatschappelijk verantwoord inkopen

Stimular kan u op verschillende manieren ondersteunen bij duurzaam inkopen / maatschappelijk verantwoord inkopen.

 1. Workshop voor budgethouders en/of inkopende vakspecialisten
 2. Inkoopmethode voor milieubewuste opdrachtnemers
 3. Maatwerk
Heeft u vragen of interesse? Bel of mail Marlies Peschier of Marjon Olijdam (010 - 238 28 28).

1. Workshop voor budgethouders en/of inkopende vakspecialisten

Van gemeentelijke overheden wordt al jaren verwacht dat ze duurzaam inkopen. De praktijk is weerbarstig. De uitdaging is om budgethouders en inkopende vakspecialisten bewust te maken van hun rol. Wilt u met uw collega’s aan de slag met duurzaam inkopen? Na deze workshop:

 • weet u wat van gemeenten verwacht wordt voor duurzaam inkopen;
 • weet u wat voor uw gemeente speerpunten zijn voor duurzaam inkopen;
 • kunt u uitleggen waarom duurzaam inkopen belangrijk is;
 • kunt u voldoen aan de minimale eisen van duurzaam inkopen;
 • bent u bekend met enkele mogelijkheden om duurzamere producten of aanbieders te selecteren.
Stimular verzorgt deze workshop bij u in huis voor 5 tot 10 personen.

2. Inkoopmethode voor milieubewuste opdrachtnemers

Zoekt u een eenvoudige methode om bij een aanbesteding duurzaamheid mee te nemen? Wilt u aanbieders selecteren die aantoonbaar werken aan vermindering van de milieubelasting of CO2-footprint van hun producten en diensten? Wilt u een alternatief voor het vragen naar ISO 14001 of CO2-Prestatieladder? Wilt u duurzaamheid op een MKB-vriendelijke manier opnemen in aanbestedingen?

Gebruik dan de Inkoopmethode gericht op milieubewuste opdrachtnemers.

3. Maatwerk

Andere vragen? Wij kunnen u en uw collega’s ondersteunen bij een of meerdere van onderstaande onderwerpen:
 • toepassen van de minimum duurzaamheidscriteria van PIANOo (voorheen AgentschapNL);
 • selecteren belangrijkste duurzaamheidsaspecten van een dienst, levering of werk;
 • selecteren van aanbieders die aantoonbaar werken aan de vermindering van de milieubelasting van hun producten en diensten;
 • inzetten van duurzaamheidsinstrumenten zoals bijvoorbeeld CO2-Prestatieladder, ISO 14001, milieukostenindicator en Milieubarometer.
Dat kan bijv. in de vorm van een helpdesk, waarbij we vooraf afspreken dat we uw organisatie helpen met een aantal vragen. 

Waarom samenwerken met Stichting Stimular?

Stimular ondersteunde tientallen overheden bij interne milieuzorg en duurzaam inkopen. Stimular is een goede partner om mee samen te werken omdat we
 • kunnen afwegen welke duurzaamheidsaspecten belangrijk zijn in een inkooptraject;
 • bekend zijn met duurzaamheidsinstrumenten en hun mogelijkheden bij inkopen;
 • kunnen beoordelen of duurzaamheidsaspecten op een goede manier zijn opgenomen in bestekken;
 • beide kanten van de tafel kennen. Stimular heeft honderden bedrijven in vele branches geadviseerd over duurzaamheid en denkt ook met bedrijven mee over inschrijven op aanbestedingen met duurzaamheidseisen.

Meer informatie over duurzaam inkopen/ maatschappelijk verantwoord inkopen?

Heeft u vragen of heeft u interesse in een ondersteuning bij duurzaam inkopen / maatschappelijk verantwoord inkopen? Bel of mail Marlies Peschier of Marjon Olijdam (010 - 238 28 28).