Campagne duurzame bedrijfsvoering

Een energiezuinig gebouw en zuinige apparatuur zijn geen garantie voor energiebesparing. De duurzaamheid van de organisatie is ook afhankelijk van het gedrag van medewerkers. Met een bewustwordingscampagne verduurzaamt de organisatie nog verder. Een campagne kan gaan over duurzaamheid in het algemeen of over één thema daarbinnen, bijvoorbeeld vervoer, energieverbruik of afval.

Voor wie is een bewustwordingscampagne interessant?

Een bewustwordingscampagne is interessant voor jou als je duurzaamheid in jouw bedrijfsvoering wilt verankeren en je medewerkers hierbij wilt betrekken. De aanpak is geschikt voor bedrijven met meer dan 20 medewerkers, overheidsorganisaties en instellingen.

Wat zijn de voordelen?

Een bewustwordingscampagne levert het volgende op:
  • Enthousiaste en betrokken medewerkers die meedenken over een duurzame bedrijfsvoering en hun gedrag daar op aanpassen
  • Een gemiddelde besparing van 5% op het energieverbruik in het eerste jaar 
  • Duurzaamheid wordt zichtbaar voor stakeholders

Wat kan Stimular doen?

Stimular begeleidt bij het bedenken en uitwerken van ideeën voor een bewustwordingscampagne. Dit resulteert in een draaiboek op maat voor jouw organisatie. Daarna ondersteunt Stimular desgewenst bij de uitvoering van de campagne. Stimular ontzorgt jou hierbij optimaal. Voorbeelden van activiteiten zijn het begeleiden van een interne werkgroep, het aanleveren van communicatiematerialen en het organiseren van een themadag of ludieke actie. De campagne is altijd maatwerk voor jouw organisatie

Referenties van succesvolle campagnes

Campagne energiebesparing bij productiebedrijf Vlisco
Stimular voert een bewustwordingscampagne uit bij procesengineers en operators. Zij worden gestimuleerd om zelf energiezuinige oplossingen te bedenken voor het dagelijkse proces en toekomstige investeringen. De resultaten worden breed verspreid door het bedrijf zodat ook andere medewerkers gestimuleerd worden om binnen hun eigen invloedssfeer energie te besparen. Vlisco heeft ongeveer 1.000 medewerkers.

Landelijke campagne "Zorg voor Energie" voor het Milieu Platform Zorgsector (MPZ)
Stimular heeft voor MPZ de landelijke energiecampagne gestart op 10-10-12 (Dag van de duurzaamheid). Ter voorbereiding is samen met de leden een draaiboek opgesteld en zijn materialen ontwikkeld om de campagne op locaties te ondersteunen.

De campagne zorgt voor kennis, bewustwording en draagvlak bij medewerkers voor energie besparen en het opstellen en uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen. De campagne helpt om in de organisaties bruggen te slaan tussen de verschillende afdelingen voor innovatie en duurzaamheid. Dertig grote zorginstellingen doen mee met als doel om in 2013 minimaal 1 miljoen euro op energiekosten te besparen. Deze campagne is snel te vertalen naar een aanpak voor andere bedrijven en organisaties.

Campagne energiebesparing in de gemeente Brielle
In de gemeente Brielle is een interne werkgroep opgericht die energiebesparende maatregelen in beeld brengt en het gezicht is naar de medewerkers op het gebied van energiebesparing. De combinatie van technische maatregelen en bewustwording leverde de gemeentelijke organisatie een besparing van 30% op het energieverbruik op. Stimular verzorgde de energiedoorlichting en coördineerde de werkgroep. Lees verder

Bijdrage aan Duurzaamheidsmarkt van de gemeente Renkum
De gemeente Renkum organiseerde een duurzaamheidsmarkt voor de eigen medewerkers. Stimular organiseerde een rondleiding door het gebouw op zoek naar mogelijkheden voor energiebesparing en bemensde een stand, waar medewerkers tips over duurzaam gedrag, thuis en op het werk, meekregen. Lees verder.

Campagne duurzaam vervoer bij Hotel Carlton Oasis
Carlton Oasis organiseert een campagne om medewerkers te stimuleren niet meer met de auto, maar met de fiets of elektrische fiets naar het werk te komen. In deze aanpak zijn met lokale partijen kortingen en testmogelijkheden afgesproken en wordt een langdurige communicatiecampagne uitgerold. De organisatie van de campagne wordt door Stimular uitgevoerd.

 

Volgende stap voor jou

Een bewustwordingscampagne is maatwerk. Maak daarom een afspraak met Stimular om te bespreken hoe we samen een campagne voor jouw organisatie vormgeven. Bel of mail Stefan Romijn (010 - 238 28 27).