Duurzaamheidsdoelen en MVO-balans van Stimular

Stimular werkt aan onderstaande doelen. We monitoren onze voortgang op de kwantificeerbare doelen met de MVO-balans. Bekijk onze MVO-balans scores van 2011 tot en met 2017 [PDF].

Werken aan onze missie

 • Per jaar minimaal 3 nieuwe producten ontwikkelen waarmee bedrijven en organisaties duurzamer kunnen werken.
 • Doorzetten van de groei van bezoekers van onze website DuurzaamMKB.nl
 • Vasthouden van aantal bezoekers van DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl.

Duurzame bedrijfsvoering

 • De CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering reduceren tot nul in 2030.
 • In de periode tot 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering blijven houden door de resterende CO2-uitstoot te compenseren.

Gemotiveerde medewerkers

 • Personeelsbestand (fte) stabiel houden of laten groeien.
 • Handhaven van relatief laag ziekteverzuim.
 • Handhaven van evenwicht van aantal mannen en vrouwen in het team.

Maatschappelijke inzet

 • Per jaar minimaal 3 stagiairs in ons werk opleiden.
 • Ieder jaar een fietsactie organiseren met opbrengst voor een goed doel
 • Blijven investeren in maatschappelijke doelen die medewerkers aandragen.

Economische prestatie

 • Voldoende inkomsten blijven verwerven om de Stichting te continueren.
 • Behouden van de balans in de omzet van respectievelijk kennisontwikkeling, advisering en kennisdeling.