Energie-audit (EER of EED)

De Energie Efficiency Richtlijn (EER of EED) verplicht grote bedrijven (met meer dan 250 medewerkers, of 50 miljoen euro omzet én 43 miljoen euro balanstotaal) een energie-audit uit te laten voeren. De EED is vanaf 2015 van kracht in Nederland.

Wat is bijzonder aan de EED ten opzichte van de langer bestaande energiewetgeving?

De EED spreekt over ‘ondernemingen’ terwijl de Wet Milieubeheer uitgaat van 'inrichtingen'.  De Wet Milieubeheer stelt geen specifieke eisen aan energiebesparing bij kleine inrichtingen. In het kader van de EED krijgen nu ook kleinere inrichtingen die onder grotere holdings vallen met eisen op gebied van energiebesparing te maken. Daarnaast moet, aanvullend aan een traditioneel energieonderzoek, in de verplichte energie-audit ook vervoer worden meegenomen.

Over de randvoorwaarden en doelgroep van de EED energie-audit (energieaudit) lees je meer op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat kan Stimular doen?

Stimular heeft uitgebreide ervaring met energiescans, energiebesparingsonderzoeken en mobiliteitsscans voor MKB en grotere bedrijven en kan ook de verplichte energie-audit voor je uitvoeren. Stimular kan ook grotere bedrijven met verschillende vestigingen op een praktische manier van dienst zijn.

Stimular heeft inmiddels tientallen grote bedrijven in metaal, elektrotechniek, recreatie, mobiliteit, (detail)handel, distributie, glastuinbouw, kinderopvang en zorg (met samen meer dan 200 bedrijfslocaties) begeleid.

Onze aanpak maakt het mogelijk om, indien gewenst, een deel van de benodigde werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Zo trainden wij medewerkers van de gemeente Bergen op Zoom om zelf de onderzoeken uit te voeren.

Stimular adviseert in de energie-audit ook maatregelen die nodig zijn voor een energieneutraal bedrijfsgebouw in kaart te laten brengen. Daarmee ben je goed voorbereid om op termijn klimaatneutraal te worden. Stimular doet dit voor Landal GreenParks en de Gemeente Hilversum.

Onze EED-rapportage voldoet aan de richtlijnen van RVO en bevat het volgende:
1. 
Overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming (verbruikscijfers van elektriciteit, gas/warmtenet, en brandstoffen voor eigen zakelijk vervoer, goederenvervoer en mobiele werktuigen) en een CO2-footprint.
2.
Inschatting van de energieverbruikers en een opsplitsing daarvan in relevante onderdelen (denk aan gebouwen of groepen gebouwen, verschillende processen of installaties, met inbegrip van vervoer en materieel).
3.
Een beschrijving van de belangrijkste interne en externe factoren die het energieverbruik door de onderneming positief en negatief beïnvloeden.
4.
Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming ten aanzien van de komende vier jaren.
5.
Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Meer informatie over de verplichte energie-audit?

Heb je interesse in een offerte van Stimular of wil je meer informatie over de verplichte energie-audit? Neem contact op met Marc Herberigs (010 - 238 28 26).