Energiebesparingsplan

Uitgebreide doorlichting op maat voor energie- en kostenbesparingen!

Bij het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek sporen we energiebesparende maatregelen op en onderzoeken de haalbaarheid hiervan. Stimular geeft een uitgebreid advies op maat waarbij u inzicht krijgt in het energieverbruik, de daaraan verbonden kosten en haalbare energiebesparende maatregelen. U zet de eerste stappen om energiemanagement onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. Het energieonderzoek resulteert in een energiebesparingsplan (EBP).

Voor wie is het energieplan interessant?

Een energieplan is interessant voor u als uw energiekosten boven de € 25.000,- per jaar bedragen of als u een dergelijk plan op wilt stellen in bijvoorbeeld het kader van een Meerjarenafspraak energiebesparing of omdat de gemeente of omgevingsdienst er om vraagt in het kader van de vergunning of handhaving.

Heeft u meer behoefte aan een korte doorlichting en beknopte rapportage, dan is de energiescan voor u geschikt. Of bent u op zoek naar ondersteuning bij de verplichte energie-audit in het kader van de EED?

Wat zijn de voordelen voor u?

Met een energieplan:

 • krijgt u een compleet inzicht in uw energieverbruik en energiekosten;
 • boekt u kostenbesparingen (ongeveer vijf à tien procent van de energierekening in één jaar tijd);
 • wordt een bewustwordingsproces in gang gezet waardoor de medewerkers zuiniger omgaan met energie;
 • maakt u een start met energiemanagement;
 • laat u een goede indruk achter bij uw klanten en de milieuambtenaar.

Wat kan Stimular voor u doen?

In enkele stappen komen wij samen met u tot energie- en kostenbesparingen in uw bedrijf:

 1. Inventarisatie energiesituatie 
 2. Opties voor verbetering 
 3. Haalbaarheid vaststellen en invoering verbeteringen 
 4. Rapportage 
 5. Continuering

1. Inventarisatie energiesituatie
De inventarisatie van de energiesituatie in uw bedrijf bestaat uit:

 • een inventarisatie van het verbruik en de betreffende kosten over maximaal 3 jaar en een beoordeling hiervan;
 • een analyse van de bouwkundige staat van het gebouw;
 • het opstellen van elektriciteitsbalansen waaruit blijkt voor welke doeleinden en hoeveel energie er verbruikt wordt. Aan de hand van deze balansen kunt u prioriteiten stellen en gericht energiebesparingsmogelijkheden opsporen.

2. Opties voor verbeteringen
Met de kennis uit de inventarisatie sporen wij energiebesparende opties op. Hierbij maken wij gebruik van de ervaring die we bij andere bedrijven hebben opgedaan. Indien zinvol organiseren wij aanvullend brainstormsessies met uw medewerkers en voeren we gesprekken met leveranciers en diverse kenniscentra.  

3. Haalbaarheid vaststellen en invoering verbeteringen
Alle veelbelovende opties onderzoeken wij op technische, economische en praktische haalbaarheid. De invoering doet u natuurlijk zelf. Wij ondersteunen u eventueel hierbij door het vastleggen van instructies, procedures en het verzorgen van werkoverleg.  

4. Rapportage
In een EnergieBesparingsPlan (EBP) geven we een overzicht van het energieverbruik en de daaraan verbonden kosten, de energiebalansen (het verbruik van gas en elektra per verbruikersgroep) en de uitgewerkte energiebesparingsmaatregelen. We adviseren ook over het opzetten van energiemanagement binnen uw bedrijf. Met energiemanagement boekt u ook op de langere termijn besparingen. Registreren, beoordelen, bewaken en eventueel bijsturen van het energieverbruik zijn daarvoor van belang.  

5. Continuering
Wilt u voorkomen dat de energiebesparingsplan een eenmalig initiatief blijft en wilt u energiemanagement verankeren in de organisatie dan kunnen wij u ondersteuning bieden bij het structureren van milieuzorg in uw bedrijf.

Meer informatie?

Heeft u vragen of heeft u interesse in een energiebesparingsonderzoek of energiebesparingsplan voor uw bedrijf, bel of mail Stimular (010 - 238 28 28).