Energiescan

Snelle doorlichting voor energie- en kostenbesparingen!

Bij het uitvoeren van een energiescan sporen we de voor jouw bedrijf relevante energiebesparende maatregelen op. Stimular maakt een beknopte rapportage die inzicht geeft in het energieverbruik, de daaraan verbonden kosten en de voor jouw bedrijf relevante energiebesparende maatregelen.

Voor wie is de energiescan interessant?

Een energiescan is interessant als je wilt besparen op energiegebruik en de bijbehorende kosten.

Wil je ook de haalbaarheid van de energiebesparende maatregelen nader onderzoeken of heeft jouw vergunningverlener gevraagd om een energiebesparingsonderzoek? Dan is het uitgebreide energieonderzoek voor jou geschikt. Of ben je op zoek naar ondersteuning bij de verplichte energie-audit in het kader van de EED?

Wat zijn de voordelen?

Met een energiescan:

  • krijg je inzicht in het energieverbruik en de energiekosten van jouw bedrijf;
  • boek je kostenbesparingen door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.  

Wat kan Stimular doen?

In enkele stappen komen wij samen tot energie- en kostenbesparingen in jouw bedrijf:

1. Inventarisatie huidige situatie
De inventarisatie van de huidige situatie in jouw bedrijf bestaat uit:

  • een inventarisatie van het energieverbruik en de betreffende kosten;
  • een rondgang door jouw bedrijf.

2. Opties voor verbeteringen
Met de kennis uit de inventarisatie sporen wij energiebesparende opties op. Hierbij maken wij gebruik van de ervaring die we bij honderden andere bedrijven hebben opgedaan.

3.  Rapportage
In een beknopte rapportage geven we een overzicht van het energieverbruik en de daaraan verbonden kosten, en de voor jouw organisatie relevante energiebesparingsmaatregelen. We bespreken ons energieadvies telefonisch.

Meer informatie?

Heb je vragen of heb je interesse in een energiescan voor jouw bedrijf, mail of bel ons dan (010 - 238 28 28).