Klimaatneutrale en circulaire bedrijventerreinen

Stimular ondersteunt gemeenten, ondernemersverenigingen en parkmanagers die een bedrijventerrein willen verduurzamen.


Veel bedrijven bevinden zich op bedrijventerreinen. Juist op die bedrijventerreinen liggen vaak grote kansen om te verduurzamen. Een collectieve aanpak biedt extra kansen voor een aardgasvrije energievoorziening zoals bijvoorbeeld een warmtenet of de bouw van een biovergister die draait op het groen afval van het terrein. Andere kansen zijn bijvoorbeeld het optimaal benutten van daken voor zonne-energie, uitwisselen van reststromen en grondstoffen, samenwerking aan logistieke oplossingen voor vervoer of het delen van ruimtes of goederen.

Stimular heeft ervaring met verschillende werkwijzen om bedrijventerreinen te activeren. Van het opstellen van haalbaarheidsstudies en businesscases voor collectieve maatregelen tot het begeleiden en monitoren van een energieconvenant. Hieronder lees je meer over haalbaarheidsonderzoeken en monitoring. We helpen bij de keuze voor een aanpak die past bij de bedrijventerreinen in jouw gemeente.

Heb je vragen of wil je een kennismakingsgesprek, mail of bel dan naar Stefan Romijn, 010-238 28 27.

Haalbaarheidsonderzoek klimaatneutraal en/of circulair bedrijventerrein

Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de kansen om het bedrijventerrein klimaatneutraal te maken (energie besparen, duurzame energie en duurzame mobiliteit), op het circulair maken van het terrein (uitwisselen afvalstromen en grondstoffen, deeleconomie, samenwerking in de keten) of een combinatie van deze onderwerpen. Stimular onderzoekt wat er technisch, financieel en organisatorisch mogelijk is, maar ook wat het draagvlak bij de bedrijven op het terrein is om maatregelen uit te voeren. Door bedrijven actief te betrekken in het onderzoek ligt er na afloop een plan met draagvlak bij de bedrijven.

De eerste stap bestaat uit het informeren van bedrijven, via een brief en/of bijeenkomst. In een vooronderzoek worden lokale kansen in beeld gebracht, bijvoorbeeld de aanwezigheid van warmtebronnen in de directe omgeving. Ook wordt in beeld gebracht wat het huidige energieverbruik op het terrein is. Vervolgens bezoekt Stimular pro-actief (vrijwel) alle bedrijven op het terrein. In een gesprek worden ondernemers gewezen op wat zij zelf kunnen doen in de eigen bedrijfsvoering, wordt in kaart gebracht wat zij voor het terrein kunnen betekenen (is er bijvoorbeeld warmte of een afvalstroom over die bruikbaar is voor anderen) en wordt het draagvlak voor maatregelen besproken. De bezoeken resulteren in een overzicht van kansen om het terrein klimaatneutraal en/of circulair te maken. Stimular doet nader onderzoek naar deze kansen en werkt desgewenst concrete businesscases uit. Resultaten worden in een bijeenkomst besproken met de ondernemers, waarna afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de maatregelen.

Referenties:
  • Bedrijventerrein Schiebroek energiepositief
  • Industrieterrein ít Woud klimaatneutraal
  • Bedrijventerrein ít Ambacht klimaatneutraal
  • Bedrijventerrein Meerkerk klimaatneutraal en circulair
  • Lees het nieuwsbericht over deze terreinen

Monitoring klimaatneutraal en/of circulair bedrijventerrein

Meten is weten. Om een bedrijventerrein klimaatneutraal of circulair te maken is het van belang om de nulsituatie in beeld te hebben en om daarna de voortgang te meten. Stimular faciliteert de monitoring van energiebesparing en CO2-reductie voor verschillende convenanten en groepen van bedrijven die hier gezamenlijk in optrekken. Deze aanpak kan op een terrein worden uitgevoerd maar ook met alle bedrijven in een gemeente of regio. Stimular ondersteunt lokale partijen die een convenant begeleiden of kan desgewenst ook de volledige begeleiding verzorgen (advisering, bijeenkomsten).

Lees verder over het monitoren van een energieconvenant