Milieubarometer benchmark

Een extra impuls om de aandacht voor milieu bij ondernemers te vergroten is het vergelijken van hun prestaties. Dit is mogelijk voor bedrijven in dezelfde branche of verschillende vestigingen van een bedrijf. De Milieubarometer biedt goede mogelijkheden om een dergelijke vergelijking op te zetten. Milieuprestaties van bedrijven kunnen per omzet, per medewerker of op basis van productie worden vergeleken. Zo vallen verschillen in bedrijfsgrootte weg, dit maakt onderlinge vergelijking mogelijk.

De gegevens worden verzameld, geanonimiseerd samengevat en teruggekoppeld naar de bedrijven. Zij kunnen vervolgens zien of ze achterblijvers, middenmoters of koplopers zijn en de noodzaak en de mogelijkheden tot actie inschatten. Het verzamelen van prestaties levert de volgende voordelen:

 • inzicht in de milieuprestatie en de gerelateerde kosten en verbetermogelijkheden van jouw leden, daardoor kun je hen beter informeren, adviseren en ondersteunen.
 • inzicht in de ontwikkeling van de milieuprestatie en de gerelateerde kosten in jouw branche.
 • verschillen tussen bedrijven verklaren en werkwijzen van best presterende bedrijven promoten.
 • beschikken over informatie die nuttig is bij bijvoorbeeld communicatie met burgers en overheid of bij belangenbehartiging voor jouw leden.

Milieubarometerbenchmarks zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren uitgevoerd voor de volgende branches:

 • drukkerijen (Grafische duurzaamheidskringen, KVGO)
 • ggz-instellingen (Milieu Platform Zorgsector, MPZ)
 • gymzalen (Vereniging Sport en Gemeenten)
 • musea (Duurzaamheidskring Haagse musea)
 • theaters (Duurzaamheidskring Haagse Theaters en Overleg Amsterdamse Theaters)
 • ziekenhuizen (Milieu Platform Zorgsector, MPZ)
 • zwembaden (Vereniging Sport en Gemeenten)
Ben je ge´nteresseerd in een benchmark met de Milieubarometer?
En/of wil je (als brancheorganisatie) de Milieubarometer gratis aanbieden?

Bel of mail Willemien Troelstra (010 - 238 28 33).