Milieumanagementsysteem (ISO 14001)

Stimular ondersteunt bij het opstellen van een milieuaspectenregister, de basis voor een milieumanagementsysteem dat gecertificeerd kan worden volgens ISO 14001.

Met een milieumanagementsysteem kan je gestructureerd de milieueffecten (milieurisico’s) van de bedrijfsvoering beheersen en verminderen. Door structurele monitoring van de belangrijkste milieueffecten krijg je inzicht in de milieuprestatie van de organisatie. Door het opstellen van milieudoelstellingen en uitvoeren van verbetermaatregelen werkt jouw bedrijf aan verbetering van de milieuprestatie.  

Voor wie is het interessant?

Deze dienst is interessant voor bedrijven die gestructureerd willen werken aan het beheersen van milieurisico’s en het verbeteren van hun milieuprestatie.

Wat zijn de voordelen?

  • Je werkt gestructureerd aan het verbeteren van de milieuprestatie van jouw bedrijf. De maatregelen die je in het actieplan opneemt, leveren vaak ook innovaties, verbetering van efficiency en kostenbesparingen op.
  • Je kunt eenvoudig aan opdrachtgevers en inkopers laten zien dat jouw bedrijf het milieumanagement op orde heeft. 
  • Je maakt een vliegende start met de basis van het systeem: het milieuaspectenregister.

Wat kan Stimular doen?

Tijdens een bedrijfsbezoek brengt Stimular aan de hand van een vragenlijst en rondleiding door het pand alle activiteiten in kaart.

Vervolgens stelt Stimular een register op van alle milieuaspecten van de activiteiten, producten en diensten van jouw bedrijf. Per milieuaspect wordt vervolgens toegevoegd:
  • of het milieuaspect belangrijk is
  • welke wettelijke eisen er zijn
  • de doelstellingen van de organisatie
  • de beheersmiddelen om milieurisico’s te voorkomen en de milieuprestatie te verbeteren
Het milieuaspectenregister geeft een goede basis voor het milieumanagementsysteem. Indien gewenst kan Stimular nog extra ondersteunen bij de overige onderdelen die nodig zijn om ISO 14001 te halen, zoals bijvoorbeeld: 
  • het inrichten van een milieuregistratie
  • opstellen van milieudoelstellingen, een milieuplan en procedures
  • borgen van de implementatie van het systeem

Meer informatie?

Heb je vragen of interesse in onze diensten rondom mailieumanagementsystemen en ISO 14001? Neem dan contact op met Marlies Peschier (010 - 238 28 22).