Actueel

A. Hak Infranet behaalt niveau 5 CO2-Prestatieladder

januari 2017

Stimular heeft A. Hak Infranet begeleid naar niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Stimular maakte voor A. Hak Infranet de scope 3-inventarisatie, twee ketenanalyses en de inventarisatie van strategieën voor CO2-reductie in de keten. De ketenanalyses geven A. Hak Infranet inzicht in de mogelijkheden van CO2-reductie bij inhuur van pompen en boormachines en bij uitbesteed werk.

Jacqueline den Braber en Onno Elzinga van A. Hak: “De ketenanalyses zijn zeer duidelijk en geven een uitdagend actieplan waarmee we aan de slag gaan samen met onze ketenpartners. De adviseurs van Stimular zijn onze grote steun, complimenten!”

A. Hak Infranet en Stimular zijn vorig jaar een CO2-reductieprogramma gestart, met als doel om alle bedrijven van A. Hak actief te stimuleren tot vergaande energiebesparing en CO2-reductie binnen hun bedrijfsvoering en projecten. Stimular is mede-initiatiefnemer, inhoudelijk expert en moderator in de workshops.

A. Hak gebruikt de Milieubarometer en de MVO-balans bij het monitoren van CO2-reductie in de projecten en kantoren. Met deze instrumenten, ontwikkeld door Stimular, kan A. Hak ieder kwartaal de resultaten van besparingsmaatregelen zichtbaar maken en communiceren.

A. Hak is een familiebedrijf met meer dan vijftig jaar ervaring in ontwerp, constructie en onderhoud van de infrastructuur voor transport en distributie van olie, gas, water en elektriciteit. Acht bedrijven van A. Hak zijn gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Eén van de bedrijven, A. Hak Infranet, is nu doorgegroeid naar niveau 5 van de ladder.

Meer info
Ondersteuning door Stimular bij CO2-Prestatieladder.