Archief

Klimaatimpact analyse van inkoop door zorginstellingen

december 2018

De studie van Stimular geeft inzicht in de productgroepen met de grootste CO2-uitstoot en daarmee de prioriteiten voor duurzaam inkopen. Lees verder

CO2-footprint van interne organisatie gemeente Leiden berekend met Milieubarometer

december 2018

Samen met Stimular werden In korte tijd de benodigde energiegegevens verzameld en ingevuld.
Lees verder

1 jaar Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant

december 2018

Veertien zorginstellingen hebben een jaar hard gewerkt aan een duurzame bedrijfsvoering. Stimular begeleidt de zorginstellingen. Lees verder

Samenwerken aan energieneutrale havens Hellevoetsluis

december 2018

Stimular ondersteunt met energiescans, onderzoek duurzame energie, hulp bij uitvoeren maatregelen en organisatie van bijeenkomsten. Lees verder

Mourik Infra: CO2-reductie programma stimuleert om verder te innoveren

november 2018

Stimular begeleidt, zorgt voor inhoudelijke input over CO2-reductie maatregelen en borgt dat alle deelnemers praktische kennis en ervaringen uitwisselen. Lees verder

Nieuwe adviseur: Ralph Beverloo

november 2018

Hij gaat aan de slag als adviseur duurzaam ondernemen en energie.
Lees verder

Werkendamse bedrijven op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering

november 2018

De 14 bedrijven van de duurzaamheidskring tekenden een hernieuwde intentieverklaring en gaan met de gemeente en Stimular werken aan nogmaals 10% verbetering van hun milieuprestatie. Lees verder

Nieuwe stagiair: Thomas Schol

november 2018

Hij gaat zich onder andere bezighouden met de uitvoer van de Milieuthermometer voor een zorginstelling.
Lees verder

De Green Deal Duurzame zorg krijgt stevig vervolg

oktober 2018

Het Rijk, Milieu Platform Zorgsector (MPZ) en nog 130 partijen tekenden voor energiebesparing en CO2-reductie. Adriaan van Engelen van Stimular is aanjager van de deals.
Lees verder

Nieuwe stagiair: Laila Farag

september 2018

Zij gaat onderzoek doen naar klimaatneutraal vastgoed in de zorg voor Milieuplatform Zorg.
Lees verder

Lokale inzet van Milieubarometer

september 2018

In Assen en Amersfoort stimuleren lokale partijen bedrijven te werken aan duurzaamheid met de Milieubarometer.
Lees verder

Stimular ondersteunt nieuwe groep Bredase zorginstellingen

september 2018

Deze tweede lokale Green Deal die de gemeente sluit met zorginstellingen en zal eveneens begeleid worden door Stimular. Lees verder

Stimular analyseert de ketenemissies van Verstegen

september 2018

Met de resultaten van de scope 3 analyse gaat Verstegen speerpunten benoemen voor de verduurzaming van de keten. Lees verder

Nieuwe adviseur: Carmen van den Berg

augustus 2018

Zij gaat aan de slag als adviseur Duurzaam Ondernemen en zal zich gaan focussen op levenscyclusanalyses (LCA’s). Lees verder

Verhuizing natuurlijk elektrisch!

augustus 2018

Met een 100 procent elektrische verhuiswagen is de inboedel van Stimular verhuisd naar de Botersloot. Lees verder

Stimular is verhuisd

juni 2018

Per 5 juli is ons nieuwe adres
Botersloot 177, 3011 HE Rotterdam.
Ons telefoonnummer is niet gewijzigd.
Lees verder

Training Klimaatneutraal Ondernemen Breda

juni 2018

In aug-sep 2018 geeft Stimular een Training Klimaatneutraal Ondernemen van twee middagen aan bedrijven in Breda.
Lees verder

Stimular werkt aan klimaatneutrale bedrijventerreinen

juni 2018

We voeren op 3 bedrijventerreinen een haalbaarheidsonderzoek uit, resulterend in concrete businesscases. Lees verder

Grafische bedrijven in gesprek over klimaatneutraal produceren

mei 2018

Het KVGO (de grafische branche) en Stimular organiseerden een duurzaamheidsmiddag over ‘klimaatneutraal produceren’. Lees verder

Energiescans Stimular vormen basis klimaatneutrale scholen in Wassenaar

mei 2018

De gemeente Wassenaar maakt serieus werk van de verduurzaming van haar scholen. Ze riep de hulp van Stimular in om de route naar een klimaatneutraal gebouw in kaart te brengen. Lees verder

Branchegemiddelde voor hotels

april 2018

Stichting Stimular heeft de milieuscore  en kengetallen voor hotels bepaald. Lees verder

Milieubarometer weer up-to-date met erkende energiemaatregelen

maart 2018

In de Milieubarometer kunnen gebruikers deze lijsten raadplegen en bijhouden in hoeverre ze voldoen aan de erkende maatregelen. Lees verder

Stimular repareert tegenstrijdigheid in overheidscommunicatie energiebesparing

maart 2018

Stimular wijst bedrijven op onterechte aanbeveling van gasgestookte apparatuur.
Lees verder

CO2-uitstoot Stimular weer gedaald

maart 2018

De Milieubarometer en MVO-balans zijn ingevuld. We verbeterden onze score voor het vijfde jaar op rij. Lees verder

Materialenscan van Stimular geeft inzicht in grondstoffengebruik

maart 2018

Voor organisaties die circulaire doelen willen vertalen in concrete acties
Lees verder

Nieuwe adviseur: Judith de Bree

februari 2018

Onze stagiair Judith, en inmiddels afgestudeerd bioloog aan de Universiteit Wageningen, gaat bij Stimular aan de slag. Lees verder

Klimaatneutrale toekomst voor Zederik

februari 2018

Met de energiescans van Stimular, boeken de gemeente Zederik en diverse gebouwbeheerders hun eerste successen. Lees verder

Stimular helpt Van Dijk Maasland naar top CO2-Prestatieladder

februari 2018

Van Dijk Maasland werkt met behulp van een CO2-ketenanalyse nu ook met haar grondstofleveranciers en afvalverwerkers aan CO2-reductie. Lees verder

Gemeenten stimuleren klimaatneutraal ondernemen

februari 2018

Op 7 februari organiseerde Stimular een inspiratiedag over het in beweging brengen van bedrijven richting klimaatneutraal ondernemen. Lees verder

Stimular verzorgt workshop BMWT-duurzaamheidskeur

februari 2018

Deze geeft de deelnemers een vliegende start om zich te kwalificeren voor het BMWT-keurmerk Duurzame Bedrijfsvoering. Lees verder

Stimular ontzorgt bedrijven in Brielle

februari 2018

Stimular helpt bedrijven die serieuze stappen willen zetten met energiebesparing, opwekking van duurzame energie en duurzame mobiliteit. Lees verder

Klimaatneutraal pannenkoekenhuis Klokshuys

februari 2018

Stimular voert CO2-scans uit in Brielle en ontzorgt bedrijven bij het uitvoeren van maatregelen. Dit leidt tot mooie resultaten. Lees verder

Bijeenkomst 'Minder CO2 in het MKB'

januari 2018

Op 30 januari organiseren Van den Herik Sliedrecht en Stimular een bijeenkomst voor bedrijven over praktische CO2-reductiemaatregelen.
Lees verder

Artikelen over duurzame bedrijfsvoering Rijk

januari 2018

Stimular schreef artikelen over hoe het Rijk werkt aan circulair kantoormeubilair en hergebruik van ICT.
Lees verder

Inspiratiesessie Milieubarometeraanbieders

januari 2018

Op woensdag 7 februari organiseert Stimular een bijeenkomst voor (toekomstige) gemeentelijke aanbieders van de Milieubarometer. Lees verder

Sportverenigingen besparen energie

januari 2018

Stimular vroeg voor 10 sportverenigingen subsidie aan voor energiebesparende maatregelen, waaronder isolatie, zonnepanelen en led-verlichting. Lees verder