Archief

Nieuw: branchegemiddeldes voor drie typen care-instellingen

september 2019

De cijfers laten zien dat de thema’s elektriciteit, brandstof (aardgas voor verwarming) en woon-werkverkeer zorgen voor de meeste milieubelasting. Lees verder

Cursusaanbod Stimular

juli 2019

Stimular organiseert regelmatig cursussen over de Milieubarometer, de MVO-balans, klimaatneutraal, CO2-Prestatieladder en levenscyclusanalyse (LCA). Bekijk de data

Duurzaamheidsverslag van Stimular

juli 2019

Lees ons verslag met kleurrijke grafieken van de Milieubarometer en MVO-balans. We verminderden onze CO2-uitstoot voor het zesde jaar op rij. Naar het verslag

Op weg naar een duurzame bestemming

juni 2019

Stimular ondersteunt gemeenten die de Green Destinations award of Quality Coast Award willen behalen.
Lees verder

Klimaatneutraalscans zetten bedrijven op koers naar nul CO2

juni 2019

Stimular begeleidt vier Brabantse bedrijven in hun route naar klimaatneutraal. Expertondersteuning in combinatie met ondernemersbijeenkomsten is hiervoor een succesvolle aanpak. Lees verder

Onderzoek duurzaamheid clouddiensten afgerond

mei 2019

Met de inzichten van dit onderzoek faciliteert SURF haar leden bij het kiezen van een duurzame leverancier voor dataopslag.
Lees verder

Subsidie voor advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

mei 2019

Voor aanbestedende diensten. Stimular geeft advies, bijvoorbeeld een analyse van de klimaatimpact van productgroepen.
Lees verder

Amsterdamse ondernemerscollectieven samen duurzamer

mei 2019

Stimular ondersteunt koplopersgroep met bijeenkomsten, plannen maken en uitvoeren. Lees verder

CO2-uitstoot Stimular weer gedaald

mei 2019

De Milieubarometer en MVO-balans zijn ingevuld. We verbeterden onze score voor het zesde jaar op rij. Lees verder

Energieconvenant Vijfheerenlanden succesvol

mei 2019

De deelnemers behaalde 12,6% CO2-reductie in drie jaar. Energiecoöperatie de Knotwilg en Stimular begeleidden de deelnemers. Lees verder

Workshop informatieplicht energiebesparing

april 2019

Stimular heeft een workshop ontwikkeld die gemeentes kunnen aanbieden om bedrijven te ondersteunen bij de informatieplicht. Lees verder

Klimaatimpact van care-instellingen in kaart

april 2019

Uit onderzoek van Stimular blijkt welke vijf producten en diensten de grootste bijdrage leveren aan de totale klimaatimpact van zorginstellingen.
Lees verder

Gemeente Sliedrecht helpt ondernemers energie te besparen

april 2019

Stimular ondersteunt de gemeente met de Milieubarometer en energiescans. Lees verder

Bedrijventerreinen Voorne-Putten op weg naar klimaatneutraal

april 2019

Stimular werkt met meerdere bedrijventerreinen op Voorne-Putten aan een klimaatneutraal terrein. Lees verder

Stimular ondersteunt bij nieuwe informatieplicht energiebesparing

april 2019

In combinatie met een aanvullend advies om de bedrijfsvoering klimaatneutraal te maken. Lees verder

Utrechtse zorg aan de slag met duurzaamheid

maart 2019

De ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg markeert de start van een provinciebrede aanpak. Stimular begeleidt de zorginstellingen. Lees verder

Tuinieren voor NL Doet bij de Voedseltuin

maart 2019

Zaterdag 16 maart staken de medewerkers van Stimular de handen uit de mouwen bij de Voedseltuin in Rotterdam. Lees verder

Draaiboek Grondstoffen en Afval voor de zorgsector versie 2019

maart 2019

Stichting Stimular schreef het in samenwerking met de werkgroep Grondstoffen van Milieuplatform Zorgsector (MPZ). Versie 2019 is nu beschikbaar.
Lees verder

Nieuw: cursus Aanbesteden met de CO2-Prestatieladder

maart 2019

De cursus voor gemeenten en waterschappen is succesvol uitgevoerd bij het Hoogheemraadschap van Delfland.
Lees verder

Duurzaamheidskring Haagse Scholen

maart 2019

Sinds september 2018 werken scholen in Den Haag samen aan duurzame bedrijfsvoering. Stimular begeleidt deze duurzaamheidskring. Lees verder

Branchegemiddeldes voor zorglocaties vernieuwd

maart 2019

Regelmatig construeert Stimular nieuwe cijfers voor de branches. Lees verder

Nieuwe adviseur: Lars Luscuere

maart 2019

Hij gaat aan de slag als adviseur duurzaam ondernemen met thema’s zoals afval, grondstoffen en circulair. Lees verder

Speerpunten voor verduurzaming in de keten van Verstegen in kaart

maart 2019

Door het uitvoeren van een scope 3 CO2-analyse heeft Verstegen Spices & Sauces nu inzicht in de belangrijkste emissies die ontstaan bij de ketenpartners. Lees verder

Nu beschikbaar: Inkoopmethode voor sturen op milieubewuste bedrijfsvoering van opdrachtnemers

maart 2019

Samen met Utrecht en Rotterdam heeft Stimular een inkoopmethode opgesteld die goed aansluit op de Milieubarometer. Lees verder

Versterking van ons secretariaat

februari 2019

Stimular verwelkomt Désiré Mureau als nieuwe medewerker.
Lees verder

Nieuwe stagiaires: Lisa en Esra

februari 2019

Lisa gaat meewerken aan milieuscans en duurzaamheidskringen. Esra gaat in haar afstudeerstage een energiebesparingstool testen.
Lees verder

Handvat Duurzaam materiaalgebruik vernieuwd

februari 2019

In opdracht van Bouwend Nederland actualiseerde Stimular de praktische handleiding voor bouw- en infrabedrijven,
Lees verder

Milieubarometerscans bij binnensport-accommodaties

februari 2019

De Vereniging Sport en Gemeente (VSG) biedt weer zes gemeenten een gratis scan aan. Lees verder

Leids dierenasiel nog groener met 164 zonnepanelen

januari 2019

Stimular adviseerde het dierenasiel over CO2-reductie en fossielvrije verwarming. Lees verder

Stimular berekent CO2-reductie van een nieuw te bouwen biovergister

januari 2019

Stimular heeft ook inhoudelijke voorstellen gedaan om de opbrengst van de installatie van Engie Energy te verhogen.
Lees verder