Actueel

Artikelen over duurzame bedrijfsvoering Rijk

januari 2018

Stimular schreef artikelen over hoe het Rijk werkt aan circulair kantoormeubilair en hergebruik van ICT. De artikelen zijn onderdeel van het Rijksbrede programma Versnelling duurzame bedrijfsvoering. De Rijksoverheid wil kennis en goede voorbeelden over verduurzaming van de bedrijfsvoering delen binnen het Rijk en met andere overheden.

Het Rijk werkt samen met Stimular omdat de adviseurs expertise hebben op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en ervaren zijn in het helder schrijven over duurzaamheid. De website DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl van Stimular wordt gezien als een geschikt platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring binnen en tussen overheden.

In de Week van de Circulaire Economie zijn de volgende twee artikelen gepubliceerd:
Eind januari is gepubliceerd:

De reeks zal worden afgesloten met een artikel over EnergieRijk Den Haag.

Wil jij ook door Stimular artikelen laten schrijven over de vorderingen en resultaten van verduurzaming van de bedrijfsvoering? Neem contact op met Marlies Peschier, 010 - 238 28 28.