Actueel

Bedrijventerreinen Voorne-Putten op weg naar klimaatneutraal

april 2019

bedrijventrereinen voorne-putten zonnepanelenStimular werkt met meerdere bedrijventerreinen op Voorne-Putten aan een klimaatneutraal terrein. Stimular gaat in gesprek met ondernemers, informeert hen over de belangrijke stappen naar klimaatneutrale bedrijfsvoering, helpt direct bij het uitvoeren van maatregelen en brengt de mogelijkheden voor collectieve maatregelen in beeld.

Gemeente Brielle pionier met terrein Ďt Woud

Het eerste terrein waarvan de route naar klimaatneutraal is onderzocht, is Industrieterrein ít Woud in Brielle. Dit is een bedrijventerrein met ongeveer 45 veelal kleine bedrijven. Deze bedrijven hebben tijdens hun dagelijkse werk weinig tijd om na te denken over stappen richting klimaatneutraal ondernemen. Desondanks heeft Stimular met meer dan 75% van de bedrijven een gesprek gevoerd over de kansen om het bedrijf en het gehele terrein klimaatneutraal te maken.

In de gesprekken werd duidelijk dat de meeste ondernemers graag de stap willen zetten naar klimaatneutraal ondernemen, maar dat zij dit niet alleen kunnen. Opvallend was dat de ondernemers nauwelijks op de hoogte zijn van regelgeving (Erkende Maatregelen en Informatieplicht) en van beschikbare subsidies en fiscale regelingen. Dankzij de bezoeken zijn de bedrijven goed geÔnformeerd. Niet alleen over wetgeving en subsidies, maar ook over welke stappen zij komende jaren kunnen zetten om het klimaatneutrale doel te behalen. De gesprekken werden zeer op prijs gesteld door de ondernemers.

Stimular blijft de bedrijven op ít Woud in opdracht van de gemeente Brielle ondersteunen als klimaatcoach. De klimaatcoach helpt bedrijven om maatregelen uit te voeren en om collectieve projecten van de grond te krijgen.

Genoeg dak voor duurzame energieopwekking

De daken op ít Woud bieden genoeg ruimte voor zonnepanelen. Het is mogelijk is om meer elektriciteit op te wekken dan er op dit moment wordt verbruikt op het gehele terrein. Ook bij toenemend elektriciteitsverbruik, bijvoorbeeld door elektrisch rijden en verwarmen, is er genoeg dakoppervlak beschikbaar. Sommige bedrijven hebben onvoldoende dak om het eigen verbruik op te wekken. Aangezien er ook bedrijven zijn die juist ruimte over hebben, kan met slimme constructies iedere ondernemer zijn eigen duurzame elektriciteit opwekken. Hierbij is ook energie opslag van belang, om de elektriciteit op de juiste momenten en op de juiste plekken beschikbaar te krijgen. Dit voorkomt onnodig transport over het elektriciteitsnet, waarbij verliezen optreden. Ook kan verzwaring van het net op deze manier worden vermeden.

Duurzame warmte

Er is ook onderzocht hoe panden duurzamer verwarmd kunnen worden. Warmte die je niet nodig hebt, hoef je ook niet duurzaam op te wekken. Daarom is de eerste stap het verder isoleren van panden. Ook na beter isoleren lenen niet alle panden zich voor een individuele warmtepomp of is er (vooralsnog) geen rendabele businesscase mogelijk. Er zijn ook collectieve mogelijkheden. Momenteel wordt nader onderzoek gedaan naar een biovergister op het terrein, waarmee de bedrijven voorzien kunnen worden van biogas. De omgeving biedt ook mogelijkheden voor inzet van geothermie. Dit kan alleen rendabel zijn als de omliggende woonwijken hier ook gebruik van gaan maken.

Eerste maatregelen uitgevoerd

De eerste maatregelen zijn inmiddels al uitgevoerd: zo hebben meerdere bedrijven de verlichting vervangen door led, ligt het dak van Profile Van Oudenaarden vol met zonnepanelen en is het pand van De Bruin Piping geÔsoleerd. Er liggen al veel plannen klaar, ook voor collectieve maatregelen. Stimular blijft bedrijven ondersteunen om deze tot uitvoering te brengen.

Opschaling van de aanpak

De werkwijze op ít Woud bleek succesvol en wordt inmiddels ook uitgerold op andere bedrijventerreinen op Voorne-Putten:

  • Seggelant (Brielle)
  • Kickersbloem (Hellevoetsluis)
  • De Pinnepot (Westvoorne)
  • Zuidland (Nissewaard)
Op enkele van deze terreinen is gekozen voor een bredere aanpak dan klimaatneutraal. Zo wordt op Seggelant en Kickersbloem ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor collectief inzamelen en beter scheiden van afval. Op Pinnepot huren de meeste bedrijven hun bedrijfspand. Een belangrijke onderzoeksvraag is hoe de panden van de verhuurders verduurzaamd kunnen worden. Op Zuidland worden energie en afval onderzocht en is er daarnaast ook veel aandacht voor het klimaatbestendig maken van het terrein en het versterken van de biodiversiteit.

 

De projecten worden mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en Nissewaard en de provincie Zuid-Holland.

Aan de slag met klimaatneutrale of duurzame bedrijventerreinen?

In jouw gemeente ook aan de slag met verduurzaming van bedrijventerreinen? Neem dan contact op met Stefan Romijn , 010-238 28 27.