Actueel

Benchmark 2009 ook voor gemeentewerven

maart 2009

Milieubarometerbenchmark nu ook voor gemeentewerven

De Milieubarometerbenchmark Overheidskantoren gaat voor de vijfde maal van start. Afgelopen jaren vergeleken ruim 100 overheden de milieuprestaties van hun kantoorgebouwen met de Milieubarometer. Dit jaar wordt een aparte benchmark voor gemeentewerven toegevoegd. Eind maart hebben zich al 75 locaties aangemeld.

Deelnemers vullen het online milieuregistratiesysteem met hun jaargegevens over

  • energie,
  • afval,
  • water,
  • papierverbruik en 
  • vervoer.
De deelnemers vergelijken hun milieuprestatie met elkaar en signaleren daarbij verbetermogelijkheden voor hun eigen milieuzorg. Ook kunnen overheden de uitkomsten van de benchmark gebruiken om hun milieuscore zichtbaar te maken voor het publiek.

De benchmarks worden uitgevoerd door Stichting Stimular, in opdracht van het Ministerie van VROM en SenterNovem.