Actueel

Nieuw: branchegemiddeldes voor drie typen care-instellingen

september 2019

Stimular stelt regelmatig benchmarks op voor sectoren of specifieke groepen organisaties. Aan de hand van goed ingevulde en gecontroleerde Milieubarometers berekent Stimular de gemiddelde milieuprestatie per fte, m2 of productieomvang (bijvoorbeeld omzet of bezette bedden) zodat organisaties zich kunnen spiegelen aan de gemiddelde en beste milieuscores in hun branche. Voor de cure wordt deze milieubenchmark sinds 2009 jaarlijks uitgevoerd. Voor de care is deze aanpak nieuw. De benchmark is nu beschikbaar voor de sectoren:

Deze resultaten zijn ook terug te zien in de Milieubarometer, zodat instellingen hun eigen grafiek kunnen vergelijken met een gemiddelde zorg- of verpleeginstelling.

De cijfers laten zien dat voor alle drie typen care-instellingen de thema’s elektriciteit, brandstof (aardgas voor verwarming) en woon-werkverkeer zorgen voor de meeste milieubelasting. Een uitgebreide analyse is beschikbaar in de rapportage Benchmark milieu care-instellingen 2018. Belangrijke bevindingen:

Gehandicaptenzorg:
 • Laag gebouwgebonden energiegebruik (elektra en verwarming)
 • Hoog waterverbruik
 • Relatief weinig afvalscheiding
 • Belangrijk aandeel van personenvervoer
GGZ:
 • Hoog gasverbruik
 • Veel woon-werkkilometers
 • Veel zakelijke kilometers
Verzorging en verpleging:
 • Hoog gasverbruik
 • Minste waterverbruik
 • Meeste afval
 • Weinig vervoerskilometers (zakelijk, woon-werk en personenvervoer)

De benchmark milieu care-instellingen is opgesteld in samenwerking met de werkgroep Monitoren van Milieuplatform Zorgsector (MPZ). In totaal hebben 28 deelnemende instellingen hun verbruiksgegevens voor de analyse beschikbaar gesteld via de Milieubarometer.

Rapportage Benchmark milieu care-instellingen 2018, september 2019
De analyse is ook gepubliceerd op de website van Milieuplatform Zorgsector (MPZ)

Meer informatie over de benchmark milieu care-instellingen: Carmen van den Berg (tel. 010 - 238 28 34).