Actueel

Oproep aan gemeenten: deel ervaringen met duurzaamheidsafspraken met zwembad(en)

december 2018

Zwembaden zijn grote energieverbruikers. In veel gemeenten zal het zwembad de grootste energieverbruiker zijn van alle maatschappelijke gebouwen.

De trend is dat gemeenten het beheer van hun zwembaden steeds meer uitbesteden. De exploitant stelt hierbij vaak ook het concept voor het MeerJarenOnderhoudsPlan op. De gemeente zal dus via het contract met de zwembadexploitant de CO2-reductie (en andere duurzaamheid) moeten stimuleren.

Uit de klimaatneutraal enquête in 2017 onder zwembaden bleek dat er een grote diversiteit is in de afspraken die gemeenten maken met hun zwembaden voor CO2-reductie dan wel energiebesparing en klimaatneutraal doelstelling, en dat hierbij lang niet altijd heldere, meetbare doelen waren geformuleerd.

Stimular en VSG werken al jaren samen aan de duurzaamheid van sportlocaties. Stimular en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) horen graag jouw ervaringen om jou in de toekomst beter te kunnen ondersteunen hierbij! Stuur Willemien Troelstra een mailtje met jouw contactgegevens, dan neemt ze contact met je op!


Zwembad vaak grootste energieverbruiker van het gemeentelijke vastgoed

Stimular deed voor een gemeente onderzoek naar het energieneutraal maken van het gemeentelijke vastgoed. De gemeente selecteerde de gebouwen waar zij op wilde focussen. Alle vijftien gebouwen waren in eigendom van de gemeente en de gemeente was verantwoordelijk voor het MJOP. De gebouwen betroffen onder andere de gebouwen waar de gemeente-medewerkers werken (gemeentehuis en werven), meerdere brandweergebouwen en meerdere gymzalen.

Stimular maakte een CO2-footprint van het gebouwgebonden energieverbruik. Twee gebouwen (waaronder een zwembad) werden niet door de gemeente geëxploiteerd en het energieverbruik daarvan was in eerste instantie niet bekend. Het zwembad bleek meer CO2-uitstoot te veroorzaken dan de 14 overige gebouwen samen!

Stimular adviseert daarom om voorafgaand aan energieonderzoeken het energieverbruik in kaart te brengen en dat mee te wegen in de gebouwselectie en prioritering.