Actueel

Klimaatneutraalscans zetten bedrijven op koers naar nul CO2

juni 2019

Deelnemers Climate MakeoversOp 17 mei jl. kwamen Brabantse ondernemers bijeen om ervaringen te delen over duurzaam ondernemen. Stimular begeleidt vier van deze bedrijven in hun route naar klimaatneutraal. De combinatie van ondersteunen door experts en het delen van ervaringen met branchegenoten is een succesvol recept om ondernemers stappen te laten maken naar klimaatneutraal. De ondernemers gaan nu zelf aan de slag, over een jaar komt Stimular bij de bedrijven terug om de resultaten te meten.

De bijeenkomst voor Brabantse ondernemers uit de horeca, de maakindustrie en de metaalsector vond plaats in het Provinciehuis. Doel van de bijeenkomst was om van experts, maar vooral ook van elkaar te leren over klimaatneutraal ondernemen. In de werksessies werden de best practices per sector besproken. Het bleek dat het van groot belang is bij het uitvoeren van maatregelen het personeel mee te nemen. Ook ‘gewoon doen’ werd genoemd; ga gewoon van start met de quick wins van energiebesparing. En zorg bij meer ingrijpende maatregelen voor een passende planning en begroting. Verder werden ook concrete maatregelen besproken, zoals ledverlichting, energiemonitoring, het juist afstellen van compressoren, hergebruik van warmte en het plaatsen van zonnepanelen. Om klimaatneutraal te worden liggen de grootste uitdagingen bij het verduurzamen van vervoer en warmte.

CO2-onderzoek ‘klimaatneutraal’

De bijeenkomst werd georganiseerd door Klimaatplein in het kader van de 'testcase CO2-beprijzing'. Twaalf bedrijven konden een adviestraject winnen, gekozen op basis van onder andere impact en motivatie. Stichting Stimular begeleidt vier bedrijven:

  • AAE Machinebouw, Helmond
  • De Klerk staalconstructie, Werkendam
  • Deventer Profielen, Breda
  • Van der Lee Staalbouw, Nistelrode

 

Stimular geeft de ondernemingen in het adviestraject inzicht in hoe een klimaatneutrale organisatie te worden. De eerste stap is het maken van een nulmeting; dat doet Stimular met de Milieubarometer. Dit is een praktische tool om een CO2-footprint te maken. Vervolgens wordt de route naar klimaatneutraal uitgestippeld, waarin de effecten van quick wins, maar ook verdergaande maatregelen zijn doorgerekend. De route bestaat uit vier stappen: 1) energie besparen, 2) zelf duurzame energie opwekken, 3) inkopen van duurzame energie en 4) resterende CO2-uistoot compenseren. Lees meer over de stappen richting klimaatneutraal ondernemen.

Een voorbeeld van het resultaat bij één van de bedrijven is te zien in onderstaande figuur. In de eerste stap word bespaard op warmte en elektriciteit, terwijl tegelijkertijd het vervoer wordt geëlektrificeerd. In de tweede stap gaat de ondernemer de resterende elektriciteitsvraag geheel opwekken met zonnepanelen. In stap drie wordt biogas ingekocht welke een lagere CO2-uitstoot heeft dan aardgas. Tot slot wordt de resterende uitstoot van biogas en oplosmiddelen (emissies) gecompenseerd met CO2-credits.

 

klimaatneutraal advies voorbeeld

Naast de route naar klimaatneutraal is in dit adviestraject ook CO2-beprijzing meegenomen. Hiermee is zichtbaar gemaakt wat het effect zou zijn voor de bedrijven wanneer er een prijs komt op CO2. Eerder onderzoek van Klimaatplein liet al zien dat het inzicht in de CO2-belasting ervoor zorgt dat ondernemers duurzamer en kostenbewuster omgaan met energiegebruik. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is een CO2-prijs van ongeveer 60 Euro per uitgestoten ton CO2-equivalenten nodig. Met dit inzicht lopen deze bedrijven alvast vooruit op mogelijk aankomende wetgeving.

De vier ondernemers die door Stimular worden begeleid hebben inmiddels een adviesrapport ontvangen en zijn hier al mee aan de slag. Over een jaar komen we terug bij de bedrijven om te kijken wat inmiddels bereikt is.

Wil je ook weten hoe jouw organisatie klimaatneutraal kan worden en vooruitlopen op CO2-beprijzing? Ook buiten deze prijsvraag om kun je gebruik maken van de kennis en kunde van Stimular. Neem daarvoor contact op met Carmen van den Berg (010 - 238 28 34).