Actueel

Draaiboek Grondstoffen en Afval voor de zorgsector versie 2019

maart 2019

MPZ Milieu Platform Zorgsector heeft in 2018 een draaiboek grondstoffen & afval opgesteld om zorginstellingen te stimuleren tot een circulaire bedrijfsvoering. Dit draaiboek is inmiddels geactualiseerd en beschikbaar via de website van MPZ.

Op 17 april 2018 jl. werd het Draaiboek Grondstoffen en Afval voor de zorgsector gepresenteerd. Het draaiboek is een naslagwerk voor zorginstellingen over hoe om te gaan met afvalstromen. Stichting Stimular schreef het in samenwerking met de werkgroep Grondstoffen van Milieuplatform Zorgsector (MPZ).

Het draaiboek is als volgt opgebouwd: 
  • Als start wordt het kader geschetst, namelijk de circulaire economie.
  • De aanpak op de werkvloer begint bij het voldoen aan de wetgeving.
  • Vervolgens wordt toegelicht hoe een systeem voor afval scheiden kan worden opgezet en/of verbeterd.
  • Daarna worden grondstofefficiŽntie, afvalpreventie en duurzaam inkopen behandeld.
  • De kern van het draaiboek bevat praktische maatregelen voor ziekenhuizen en voor care, gecategoriseerd per afdeling/proces.
  • De bijlagen bevatten inspirerende voorbeelden van instellingen.
Het naslagwerk werd mogelijk gemaakt dankzij een financiŽle bijdrage van het RWS Vang-Buitenhuis programma. Het doel is om jaarlijks nieuwe kennis en ervaring aan het draaiboek toe te voegen en het zo actueel te houden.


Pieter Tramper van de MPZ werkgroep Grondstoffen reikt het eerste Draaiboek uit aan Marijke Prins van het ministerie van VWS

Heb je ook interesse in een draaiboek circulair voor jouw bedrijf of sector? Neem dan contact op met Anouk Schrauwen, 010 Ė 238 28 29.