Actueel

Energiescans Stimular vormen basis klimaatneutrale scholen in Wassenaar

mei 2018

De gemeente Wassenaar maakt serieus werk van de verduurzaming van haar scholen. Ze riep de hulp van Stichting Stimular in om voor acht basisscholen en een middelbare school de route naar een klimaatneutraal gebouw in kaart te brengen. Ruben Ribbius, gemeente Wassenaar, ziet de energierapportages als een belangrijke eerste stap voor een meerjarenplan om het Wassenaars scholenvastgoed te kunnen verduurzamen. Én om de schoolbestuurders te stimuleren en duidelijk te maken welke belangrijke rol zij spelen in energiebesparing. “Stimular heeft op een heldere manier weergeven welke stappen er genomen moeten worden om energiebesparing te halen”.

Uitdagende opgave

Er ligt een grote verduurzamingsopgave bij scholen, maar schoolbestuurders zien vaak door de bomen het bos niet meer. Er is zoveel mogelijk, maar wat is past in mijn specifieke situatie? Wat zijn de kosten? En wat levert het op? Stimular beantwoordt deze vragen door adviezen op maat te geven en maakt onderscheidt in maatregelen waar de school direct mee aan de slag kan, maatregelen die meegenomen kunnen worden in het planmatig onderhoud en maatregelen die een grotere verbouwing nodig hebben. Na het lezen van de rapportage weet Dirk Schuiling van de Kievietschool wat hij zelf kan doen ter verduurzaming van zijn gebouw, maar ook welke stappen er in overleg met de gemeente gemaakt dienen te worden, “De rapportage is heel duidelijk en volledig”.

Structurele aanpak

De gemeente Wassenaar ziet deze scans van Stimular als een stevige basis voor de structurele verduurzaming van het scholenbestand. Er kunnen op basis van de rapportages betere keuzes gemaakt worden. Bij sommige scholen gaat dit makkelijker dan bij anderen. Ook verschillen de tijdspaden van de aanpak per school. De rapportages geven hierin veel duidelijkheid. De gemeente gebruikt de uitkomsten van de rapportages ook bij het gezamenlijk met de scholen op te stellen huisvestingsplan. Hierbij is duurzaamheid een belangrijk thema, waarin tevens wordt ingezet op het verbeteren van het binnenmilieu en het verlagen van de exploitatielasten van de scholen. Met energiebesparing gaan deze zaken hand in hand.

Sportverenigingen

Naast de energiescans bij scholen zijn ook diverse sportverenigingen bezocht, variërend van een klein scoutinggebouw tot grote voetbalverenigingen. De inhoud van de rapportages is hetzelfde: er zijn maatregelen gedefinieerd die direct en zelfstandig kunnen worden uitgevoerd en maatregelen die op een natuurlijk (vervang)moment worden uitgevoerd. Ook sportverenigingen wil de gemeente stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De scans geven hen op overzichtelijke en praktische wijze inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie-opwekking. Sportverenigingen kunnen op deze wijze ook direct aan de slag met het verlagen van hun jaarlijks terugkerende exploitatielast.

Voor meer informatie over een energiescan met doorkijk naar klimaatneutraal: Stefan Romijn, 010 - 238 28 27.