Actueel

Grafische Duurzaamheidskring Midden Nederland legt ambities vast

april 2011

Elf grafische bedrijven uit Midden Nederland ondertekenden op 5 april 2011 een intentieverklaring om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. De deelnemers zijn al actief bezig met duurzaamheid, maar verwachten van elkaar nog veel te kunnen leren. Wethouder De Vries van de gemeente IJsselstein, die aanwezig was bij de ondertekening, sprak zijn waardering uit over de samenwerking tussen de bedrijven.

De duurzaamheidskring Midden Nederland komt onder leiding van Stichting Stimular en het KVGO meerdere malen per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten wisselen de deelnemers ervaringen uit en kijken bij elkaar in het bedrijf. De deelnemers vullen jaarlijks de Milieubarometer in, waarbij zij de milieucijfers onderling vergelijken.

De deelnemende grafische bedrijven hebben al diverse duurzame maatregelen genomen. Zo heeft drukkerij Libertas een alcoholvrije pers aangeschaft en produceert het bedrijf CO2-neutraal. Peter Lagerweij: “De directie heeft duurzaamheid al lange tijd hoog in het vaandel staan. Om duurzaamheid ook goed onder de aandacht te brengen bij onze medewerkers, hebben wij een bewustwordingsdag georganiseerd, waarbij wij met hen in gesprek zijn gegaan over duurzaam werken. Dit werd met veel enthousiasme ontvangen en verbetert het draagvlak. Want als directie kunnen wij het niet alleen.” Drukkerij Wedding besprak met de medewerkers welke energiebesparende maatregelen zij kunnen doorvoeren. In deze autonome organisatie is dit een natuurlijk proces en ook zij gaan binnenkort CO2-neutraal produceren.

Het idee van een grafische duurzaamheidskring komt niet uit de lucht vallen. In Breda komt een groep drukkers al twaalf jaar bij elkaar om milieuzaken te bespreken. Dit initiatief heeft inmiddels navolging gekregen in de volgende regio's: 
  • Amsterdam
  • Flevoland
  • Groot Noord-Holland
  • Midden Nederland 
  • NoordOost 
  • Oost Brabant
  • Rijnmond
  • West Nederland 

De duurzaamheidskringen worden ondersteund door Stichting Stimular en de branchevereniging KVGO.

Meer informatie: Artikel over Duurzaamheidskringen in Kernnieuws april 2011 van KVGO.