Actueel

Haagse theaters publiceren milieuscore

mei 2011

Dertien theaters en theaterscholen in Den Haag werken samen aan Duurzaamheid in de Duurzaamheidskring Haagse Theaters. De eerste gezamenlijke actie was het bepalen van hun milieuscore en CO2 uitstoot. Met de Milieubarometer hebben ze hun energie- en waterverbruik, afvalproductie en vervoer geregistreerd en vergeleken. De gemiddelde en beste scores hiervan zijn nu voor iedereen beschikbaar via www.milieubarometer.nl/theater. De duurzaamheidskring nodigt andere theaters uit om ook hun milieuscore te bepalen en de uitkomsten uit te wisselen zodat er snel meer vergelijkingsmateriaal beschikbaar komt.

Het elektriciteitsverbruik blijkt gemiddeld zo’n 60% van de totale milieubelasting te veroorzaken. Tot verrassing van de theaters blijkt ook afval veel milieubelasting te veroorzaken. Verwarming is gemiddeld minder milieubelastend. Dit komt doordat zes deelnemers stadsverwarming gebruiken in plaats van aardgas wat een veel lagere milieubelasting geeft. Behalve de milieubelasting in grafiekvorm berekent de Milieubarometer ook milieukengetallen (zoals kWh/m2 vloeroppervlak, gasverbruik/m3 gebouwinhoud en liter water/bezoeker).

 

Door verschillen in programmering en gebouwkarakteristieken is er veel verschil in de milieubelasting per bezoeker. Daarom hebben de deelnemers van de Duurzaamheidskring Haagse Theaters besloten om behalve de gemiddeldes ook hun individuele milieukengetallen (zoals kWh/m2 vloeroppervlak, gasverbruik/m3 gebouwinhoud of liter water/bezoeker) te delen met andere theaters in Nederland. Voordeel is dat ieder theater zich kan spiegelen aan een theater dat qua activiteiten het meest op het eigen theater lijkt. Als een theater zijn Milieubarometer invult (in ieder geval: elektriciteit-, gas- en waterverbruik, afval, m2 vloer, m3 gebouw, aantal bezoekers), kunnen ze daarna een bestand krijgen met de kengetallen van de deelnemende theaters. Er zijn nu al bijna twintig theaters die de Milieubarometer gebruiken voor hun milieuregistratie.

De Duurzaamheidskring Haagse Theaters is een samenwerking tussen de gemeente Den Haag, zestien Haagse theaters en stichting Stimular. De kring is gestart in oktober 2010. De theaters komen vier keer per jaar bijeen en wisselen dan ervaringen uit en worden geļnformeerd door sprekers.