Actueel

Haagse theaters worden nog veel duurzamer

juni 2011

Op 6 juni tekende de Duurzaamheidskring Haagse Theaters een intentieverklaring duurzaamheid. De intentieverklaring werd medeondertekend door de gemeente Den Haag en stichting Stimular die de Duurzaamheidskring ondersteunen en begeleiden. De theaters spreken met deze intentieverklaring uit dat zij zich zullen (blijven) inspannen om de belasting van het milieu de leefomgeving  en de maatschappij te beperken en, waar mogelijk, zelfs een positieve bijdrage te leveren. Op de foto de ondertekenaars van de intentieverklaring met in het midden wethouder Baldewsingh.

Ondertekenende theaters waren: Culturalis, De Koninklijke Schouwburg, Dr Anton Phhilipszaal+Lucent Danstheater, Fortis Circustheater, Het Koorenhuis (verhinderd), Het Nationale Toneel, Het Paard van Troje, Jeugdtheaterschool Rabarber, Korzo theater, Pierrot Theater, Stella Den Haag, Theater aan het Spui, Theater de Regentes, Theaters Diligentia en Pepijn, Toneelgroep de Appel en het Zeeheldentheater.

[foto: Bart van Vliet]

De afgelopen maanden hebben de theaters al veel duurzaamheid gerealiseerd. Overal wordt zuiniger verlichting opgehangen. Daarnaast worden luchtbehandelingsinstallaties beter ingeregeld, nieuwe CV ketels ge´nstalleerd, overbodige radiatoren weggehaald, kieren gedicht, buurtbewoners betrokken, etc.etc.

Ook hebben de theaters met de Milieubarometer een nulmeting uitgevoerd van hun milieubelasting en nodigen ze naar aanleiding daarvan andere theaters uit om hun kennis en kengetallen te delen.