Actueel

Klimaatimpact analyse van inkoop door zorginstellingen

december 2018

Stichting Stimular voert een studie uit naar de klimaatimpact van de inkoop van producten en diensten door instellingen in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en GGZ. Naast de CO2-emissie door gebruik van energie voor eigen gebouwen en vervoer (scope 1 en 2 emissies van de eigen bedrijfsvoering) worden ook emissies van o.a. voeding, wasgoed, ICT, huisvesting en uitbesteed vervoer (scope 3 emissie in de keten) in kaart gebracht.

Het doel van de studie is om de productgroepen met de grootste CO2-uitstoot te identificeren. Dit inzicht biedt zorginstellingen de kans om prioriteiten te stellen voor duurzaam inkopen gericht op CO2-reductie in de keten. De resultaten van de studie worden in februari via Milieuplatform Zorgsector (MPZ) naar zorginstellingen verspreid.


Voor meer informatie: Marlies Peschier, Stimular, 010 238 28 22.