Actueel

Materialenscan van Stimular geeft inzicht in grondstoffengebruik

maart 2018

grondstoffencyclusStimular ontwikkelde de Materialenscan voor het in beeld brengen van grondstoffen- en afvalstromen in de bedrijfsvoering en de keten. Deze geeft inzicht in kansen voor het verlagen van de milieu-impact en het sluiten van materiaalkringlopen.

De thema’s grondstoffen en circulaire economie staan bovenaan de agenda. We moeten minder grondstoffen gebruiken en kringlopen gaan sluiten, om verspilling van grondstoffen en uitputting van de aarde te voorkomen. De doelen in het Grondstoffenakkoord en de Transitie-agenda’s zijn ambitieus.

Om bedrijven te helpen deze doelen te vertalen in acties, ontwikkelde Stimular de Materialenscan, en voert deze nu uit voor ENGIE Services Nederland. ENGIE gebruikt veel producten en materialen voor installatie- en onderhoudswerk bij klanten. Stimular onderzoekt in de Materialenscan verschillende aspecten van de materialen, zoals omvang, milieu-impact, schaarste en circulariteit. Hierbij worden ook ketenpartners van ENGIE betrokken, zoals leveranciers en afvalverwerkers.

Het resultaat van de Materialenscan is een rapport en infographics met de belangrijkste grondstoffenstromen, de risico’s en de kansen voor verbetering. Daarmee maakt ENGIE een plan met acties voor duurzame grondstoffen, efficiënter gebruik en meer hergebruik/recycling.

Meer lezen en contact

Heb je interesse in een Materialenscan? Neem contact op met Willemien Troelstra, tel. 010 238 28 28.

Stimular werkt met diverse partijen aan de transitie naar een circulaire economie. Zo schreven we het Handvat duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven, in opdracht van Bouwend Nederland.