Actueel

Drie certificerende instellingen voor Milieubarometer Certificaat

juni 2014

Stichting Stimular heeft een nieuwe versie van de Handleiding Milieubarometer Certificaat uitgebracht. Versie 1.2 is robuuster en duidelijker, waardoor de focus nog meer ligt op waar het om gaat: aantonen van milieuprestaties. Het bijbehorende Format Besparingsplan is ook vernieuwd en is daardoor een nog beter hulpmiddel bij het behalen van het certificaat. Verder heeft Stimular twee extra bureaus bevoegd tot het uitvoeren van audits: TÜV Nederland en Bureau Veritas.

Het Milieubarometer Certificaat is voor bedrijven die milieuwinst behalen, van plan zijn dat te blijven doen en zich daarmee willen onderscheiden. Om het certificaat te halen en behouden moet een bedrijf iedere drie jaar tenminste 5 procent milieuwinst realiseren.

Op basis van de ervaringen sinds de start van het certificaat in 2013 heeft Stimular de Handleiding Milieubarometer Certificaat op een paar punten aangepast. Een aantal eisen zijn vereenvoudigd, de procedure voor koplopers is duidelijker en een eis over communicatie is toegevoegd. Een volledig overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de Wijzigingenlijst [pdf].

Drie certificerende instellingen zijn bevoegd om audits uit te voeren: FERI, TÜV Nederland en Bureau Veritas.

Inkopers geven aan dat ze het Milieubarometer Certificaat interessant vinden omdat het het enige certificaat is dat milieuwinst garandeert. Stimular ontwikkelde de aanpak Slim duurzaam inkopen, met criteria die inkopers kunnen gebruiken in bestekken of documenten voor leveranciersselectie.

Meer informatie

Zie www.milieubarometer.nl/certificaat.
Of neem contact op met Marlies Peschier, tel. 010 - 238 28 28.