Actueel

Milieubarometerscans bij binnensport-accommodaties

februari 2019

In iedere gemeente zijn binnensportaccommodaties: gymzalen, sportzalen, zwembaden. Eigenaren/beheerders hebben vaak geen idee hoe locaties scoren op het zuinig omgaan met verwarming, elektriciteit en water. Door de scores van binnensport-accommodaties onderling te vergelijken en met het gemiddelde zie je waar de meeste winst is te behalen.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft in 2016 kengetallen (gemiddelden en ranges) laten bepalen voor gymzalen en sportzalen, zoals kWh/m2 en CO2 uitstoot per bezoeker. De gemiddelden zijn nu beschikbaar in de Milieubarometer.

Als vervolg biedt de VSG hun leden de Milieubarometerscan binnensportaccommodaties aan. In 2017 en 2018 hebben weer zes gemeenten hier gebruik van gemaakt. In 2019 is er weer ruimte voor zes gemeenten.


"We zijn Supertevreden over het rapportje; vooral die tabel waarin je met rood/oranje/groen ziet waar de uitschieters zitten geven inzicht. Het geeft ons veel informatie, we hebben er vooral naar gekeken vanuit ons assetmanagement. We gaan het gebruiken als onderlegger voor onze MeerJarenOnderhoudsplanning”

De gemeente Zoetermeer over de Milieubarometerscan binnensportaccommodaties 2017


Wil je een Milieubarometerscan binnensportaccommodaties?

VSG leden kunnen zich aanmelden voor een van de zes gratis scans. Ben je geen VSG lid, neem dan contact op met Stimular over de kosten.

Wat houdt de Milieubarometerscan in:
  • U verzamelt per binnensportaccommodatie(s) een tiental jaargegevens in de Milieubarometer  zoals: elektriciteit, energie voor verwarming, water, vloeroppervlak, gebouwinhoud, gebruiksuren, klimatiseringsuren en aantal bezoekers.
  • Stimular beoordeelt jouw input: zijn de gegevens compleet en de uitkomsten realistisch.
  • Na eventuele correcties en aanvullingen ontvang je een analyse die jouw binnensportlocaties vergelijkt: zowel onderling als ten opzichte van de beschikbare benchmarks.
  • Je kunt de analyse en de CO2-footprints, milieugrafieken en kengetallen uit de Milieubarometer gebruiken voor verdere analyse.
  • Met de maatregelenlijst in de Milieubarometer kun je afvinken of de 'Erkende Maatregelen' voor jouw sportlocaties al zijn uitgevoerd.

Voorbeeldgrafiek: De Milieubelasting van zes binnensport-locaties vergeleken per m2. De staafjes 7 en 8 met de grijze achtergrond zijn de gemiddelden voor een gymzaal resp. sportzaal.
Locatie 5 heeft een opvallend hoog energiegebruik. Voor de meeste locaties is het gasverbruik hoger dan gemiddeld.

Aanmelden:

Voor de gratis Milieubarometerscans in 2019 kan nog één gemeente zich aanmelden.
Heb je interesse? Stuur een mailtje naar w.troelstra@stimular.nl onder vermelding van jouw contactgegevens en het aantal binnensportlocaties (gymzalen, sportzalen en sporthallen) waarvoor je jouw gegevens zou willen invullen.