Actueel

Mourik Infra: CO2-reductie programma stimuleert om verder te innoveren

november 2018

Veertien bedrijven die streven naar een ambitieuze CO2-reductie nemen deel aan het CO2-reductie programma “Bewust omgaan met Energie”. Kern van de groep is leren van elkaar. Doelstellingen van het initiatief zijn:

  • De verbruiksmonitoring van de mobiele werktuigen verbeteren en de kentallen terugkoppelen aan de machinisten
  • 10% van de werktuigen en transportvoertuigen op alternatieve brandstoffen te laten rijden
  • 10% van het wagenpark elektrisch te laten rijden

Cora de Groot (duurzaamheidsmanager bij Mourik Infra en initiatiefneemster): “We hebben de groep in eerste instantie opgericht in het kader van onze CO2-Prestatieladder certificering. Gaandeweg kreeg het initiatief steeds meer animo en het blijkt een goede bron van kennis om verder te innoveren in ons bedrijf. Marc Herberigs van Stimular begeleidt de groep en zorgt enerzijds voor inhoudelijke input met zijn actuele kennis over CO2-reductie maatregelen en anderzijds borgt hij dat alle deelnemers praktische kennis en ervaringen uitwisselen. Stimular is in staat om de groep naar een hoog niveau te tillen.“

Stimular begeleidt meerdere lokale en branchegerichte groepen ondernemers die samen leren over duurzaamheid en elkaar stimuleren tot sneller uitvoeren van acties. De groepen ondernemers komen meerdere malen per jaar bijeen. De deelnemers kiezen de duurzaamheidsthema's die in de bijeenkomsten aan bod komen. Stimular is voorzitter van de groep, levert inhoudelijke expertise en organiseert de gastsprekers. Lees verder over duurzaamheidskringen.

Deelnemers aan het CO2-reductie programma “Bewust omgaan met Energie” zijn:

Mourik Infra
Baars Aannemerij
Brakel Atmos Den Hartog
De Kuiper Infrabouw De Groot & Schagen Aannemingsbedrijf
G. van der Ven Aannemingsbedrijf GKB Realisatie
Jansen Rioolreiniging MVOI
Van den Noort
Van den Heuvel Infra
Aannemings- en Installatiebedrijf Kwakernaak Van Boekel Zeeland

Interesse in deelname aan dit of een ander CO2-reductieprogramma? Neem contact op met Marc Herberigs, 010-238 28 26.