Actueel

Onderzoek duurzaamheid clouddiensten afgerond

mei 2019

Stimular onderzocht voor SURFcumulus de duurzaamheid van clouddiensten. SURFcumulus is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. SURF ondersteunt haar leden met verschillende clouddiensten en werkt daarvoor samen met meerdere dataopslagleveranciers zoals KPN en Microsoft. SURF wilde onderzoeken hoe deze leveranciers scoren op duurzaamheid. Met dit inzicht faciliteert SURF haar leden bij het kiezen van een duurzame leverancier van dataopslag. De resultaten van het onderzoek zijn ook interessant voor andere organisaties die willen sturen op duurzaamheid bij de inkoop van clouddiensten.

Bij datacenters is energie een belangrijk duurzaamheidsaspect, maar ook andere onderwerpen zoals ICT-afval, watergebruik en arbeidsomstandigheden bij de productie van ICT-apparatuur zijn van belang. Voor het onderzoek heeft Stimular een enquête opgesteld geïnspireerd op de vragenlijsten van Rank a Brand. Deze is uitgezet bij vier leveranciers van SURFcumulus en ter referentie ook bij één onderwijsinstelling. De referentie-instelling vulde de enquête voor de eigen serverruimte in. Het verschil tussen de dataleveranciers en de referentie-instelling is groot; het referentielid stuurt minder op duurzaamheid dan de leveranciers. Als deze onderwijsinstelling representatief is, pleit deze uitkomst ervoor dat uitbesteden vanuit duurzaamheidsoogpunt beter is dan het hebben van een eigen serverruimte.

Ook tussen de vier dataleveranciers zijn verschillen. KPN en Microsoft lopen voorop en hebben op de meeste thema’s uitgeschreven én openbaar beschikbaar duurzaamheidsbeleid. Na KPN en Microsoft volgt Amazon. Vancis scoort van deze vier het minst op duurzaamheid, maar besteedt meer aandacht aan duurzaamheid dan de referentie-instelling.

De leveranciers onderscheiden zich op verschillende duurzaamheidsthema’s. Er is geen gewogen eindscore bepaald. Instellingen kunnen de leverancier kiezen die het beste scoort op de thema’s die passen bij hun wensen en/of beleid. De keuze voor de cloudleverancier heeft duurzaamheidsimpact. Tussen de leveranciers kan een keuze gemaakt worden voor het aanbod waarvan het beleid op de verschillende thema’s het beste aansluit bij de wensen van de instelling. Uit het onderzoek is gebleken dat de duurzaamheid van dataopslag weinig prioriteit en aandacht heeft bij instellingen. Om de duurzaamheid van datacenters te beheersen is een urgente stap het verbeteren van het draagvlak aan de kant van de onderwijsinstellingen. Door met de ICT-medewerkers en de duurzaamheidscoördinatoren in gesprek te gaan kan de duurzaamheid van datacenters (terug) op de kaart gezet worden. SURFcumulus heeft aangegeven hier een rol in te kunnen spelen en heeft de intentie dit volgend jaar op te pakken.

Rapportage duurzaamheid datacenters, mei 2019
Het onderzoek is ook openbaar gepubliceerd op de Wiki van SURFnet.

Stimular heeft honderden bedrijven in vele branches geadviseerd over duurzaamheid waardoor we weten welke duurzaamheidsaspecten belangrijk zijn in branches en ketens van producten. Meer weten? Bel Stimular, 010 - 238 28 28.