Actueel

Op weg naar een duurzame bestemming

juni 2019

Quality Coast logoStimular ondersteunt gemeenten die de Green Destinations award of Quality Coast Award willen behalen. Zo werken we samen met gemeenten aan duurzaam toerisme.

Gemeenten willen aantrekkelijk zijn voor toeristen. Toerisme legt ook een druk op de bestemming: meer toerisme veroorzaakt al snel ook meer vervoersstromen, meer water- en energieverbruik en meer (zwerf)afval. Dit kan zelfs ten koste gaan van de leefbaarheid voor inwoners. Daarom is het belangrijk om in te zetten op duurzaam toerisme. Een gestructureerde manier om te komen tot een duurzame bestemming is de Green Destinations Award en voor kustgebieden de Quality Coast Award, beiden uitgegeven Green Destinations logodoor Stichting Green Destinations. Het zijn Internationale awards, met inmiddels 14 deelnemende gemeenten in (Caribisch) Nederland, en meer dan 75 bestemmingen wereldwijd.

De awards kennen 4 niveaus: brons, zilver, goud en platina. Hiermee bieden de awards een handvat voor continue verbetering, een stok achter de deur om steeds nieuwe stappen te zetten richting een duurzamere bestemming. De awards richten zich uiteraard op toerisme, maar kijken ook breder naar de duurzaamheid van de bestemming. Het stimuleren en ondersteunen van ondernemers op het gebied van MVO is een belangrijk onderdeel van de beoordelingscriteria. Stimular ondersteunt gemeenten met projecten om hier invulling aan te geven. Voorbeelden zijn:
  • Begeleiden van duurzaamheidskringen in de recreatiebranche, bijvoorbeeld voor hotels, musea, theaters, festivals
  • Uitwerken van gebiedsgerichte plannen, bijvoorbeeld voor het havengebied, winkelgebieden of bedrijventerreinen
  • Het verduurzamen van de gemeentelijke bedrijfsvoering
  • Monitoring van resultaten met de Milieubarometer
  • Onderzoek naar mobiliteitsmanagement bij publiekstrekkers.

Aanmelden

Wil je aan de slag met projecten om jouw bestemming te verduurzamen? Neem dan contact op met Stefan Romijn van Stichting Stimular via 010-238 28 27. Wil je meer weten over de award en hoe deze te behalen/ neem dan contact op met certification@greendestinations.org of kijk op www.greendestinations.org/awards-certification.