Actueel

Stimular repareert tegenstrijdigheid in overheidscommunicatie energiebesparing

maart 2018

Stimular repareert tegenstrijdigheid in  overheidscommunicatie over energiebesparing

Stichting Stimular constateert een inconsequentie in de communicatie van de overheid over energiebesparing bij bedrijven. In het wettelijk kader en een subsidieregeling wordt de aanschaf van gasgestookte apparatuur aanbevolen zonder verwijzing naar fossielvrije alternatieven. Dit staat haaks op de afspraken in het internationale klimaatakkoord van Parijs en het regeerakkoord om juist afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. Stimular wijst bedrijven op de onterechte aanbeveling van gasgestookte apparatuur tijdens adviesprojecten en in de besparingstips op DuurzaamMKB.nl.

Het vervangingsmoment van apparatuur is cruciaal bij het fossielvrij maken van onze energievoorziening. Bij vervanging van voertuigen en gasgestookte apparatuur gaat de voorkeur uit naar fossielvrije alternatieven, om te voorkomen dat we voor een langere periode gebonden blijven aan het gebruik van diesel, benzine en aardgas. Stimular adviseert om voertuigen op diesel en benzine te vervangen door voertuigen die rijden op duurzame brandstoffen. Bij vervanging van aardgasgestookte verwarmingssystemen, bijv. de cv-ketel, is het moment aangebroken om te kiezen voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Helaas worden de fossielvrije alternatieven niet genoemd in het wettelijk kader en de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen bij bedrijven.

Inconsequent: aanbeveling van aardgasgestookte apparatuur door de overheid

De aanschaf van gasgestookte apparatuur (bijvoorbeeld een HR-ketel) is onderdeel van de Erkende Maatregelen. Dit zijn maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen en kunnen worden opgelegd om te voldoen aan de wettelijke plicht om energie te besparen. Ook staat gasgestookte apparatuur (bijvoorbeeld een direct gasgestookte HR-heater of gasgestookte keukenapparatuur) op de Energielijst. Deze apparatuur komt, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA).

De ondernemer kan weliswaar een betere optie kiezen (zowel om te voldoen aan energiewetgeving als om te profiteren van EIA), maar binnen de huidige opzet van de Erkende Maatregelen en de Energielijst worden duurzamere opties helaas niet gepromoot. Stimular vindt het hoog tijd dat de overheid in al haar communicatie over energiebesparing aan bedrijven fossielvrije alternatieven gaat aanbevelen.

Fossielvrij-advies toegevoegd aan besparingstips DuurzaamMKB.nl

Stimular onderhoudt op DuurzaamMKB.nl ruim 600 besparingstips. In de tips over aanschaf van voertuigen en gasgestookte apparatuur is een fossielvrij-advies toegevoegd. Stimular wil de tips over gasgestookte apparatuur niet verwijderen van de website, omdat deze onterecht aanbevolen worden in het wettelijk kader en de EIA. Uit de statistieken van DuurzaamMKB.nl blijkt dat de tips over gasgestookte apparatuur relatief vaak worden bekeken. De betreffende besparingstips zijn dus een uitgelezen communicatiekanaal voor het fossielvrij-advies van Stimular.