Actueel

Stimular werkt aan klimaatneutrale bedrijventerreinen

juni 2018

Om een bedrijventerrein klimaatneutraal te maken, zijn individuele acties van bedrijven vaak niet voldoende om deze ambitie waar te kunnen maken. Uitdagingen zoals het aardgasvrij maken van het terrein en het optimaal benutten van daken voor zonne-energie vragen om een collectieve aanpak. Als bedrijven individueel klimaatneutraal willen worden kiezen zij vaak voor de warmtepomp, wat lang niet altijd de ideale oplossing is. Collectief komen ook andere kansen voorbij zoals een restwarmtebron in de directe omgeving of de bouw van een biovergister die draait op het groen afval van het terrein. Stimular voert momenteel op 3 bedrijventerreinen een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheden om het terrein klimaatneutraal te maken. Het haalbaarheidsonderzoek resulteert in concrete businesscases, waarmee de bedrijven en gemeente direct aan de slag kunnen.

Kern van de onderzoeken is het werken aan draagvlak bij de bedrijven. Daarom bezoekt Stimular zo veel mogelijk bedrijven op de terreinen. Het doel is enerzijds om kansen voor collectieve maatregelen in beeld te brengen, anderzijds om ondernemers enthousiast te maken om mee te werken aan de uitvoering van die maatregelen.

De onderzoeken worden uitgevoerd op bedrijventerrein Meerkerk (gemeente Zederik), industrieterrein ít Woud (gemeente Brielle) en bedrijventerrein ít Ambacht (gemeente Midden-Delfland). De onderzoeken worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zuid-Holland.

Lees verder over onze aanpak voor klimaatneutrale en circulaire bedrijventerreinen