Actueel

Subsidie voor advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

mei 2019

De Rijksoverheid stelt subsidie beschikbaar om aanbestedende diensten te stimuleren om hun duurzaamheidsambities te realiseren via inkoop. Ben je een aanbestedende dienst en zie je kansen om klimaatneutraal en circulair in te kopen? Zoek je kennis en/of capaciteit hiervoor? Vanaf 1 mei 2019 tot en met 30 september 2019 kun je een aanvraag doen voor de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI) voor het inwinnen van extern advies over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Hiermee kun je 10.000 euro aanvragen voor advies van een ervaren MVI-adviseur zoals Stichting Stimular.

Advies van Stimular

Stimular biedt ondersteuning bij klimaatneutraal en circulair inkopen:
  • Opstellen van een beoordelingssystematiek
  • Toepassen van inkoop-instrumentarium, bijvoorbeeld CO2-Prestatieladder en Milieukostenindicator (MKI), in aanbestedingen
  • Meten van de klimaatimpact van ingekochte producten en diensten
Opstellen van een beoordelingssystematiek
Referentieproject: Ontwikkeling van de inkoopmethode voor sturen op een klimaatbewuste bedrijfsvoering van opdrachtnemers, in opdracht van de gemeenten Utrecht en Rotterdam. Uitgangspunt van de methode is dat opdrachtgevers aan inschrijvers vragen stellen die hen in beweging zetten om aan CO2-reductie te werken. De methode bevat vier kant-en-klare bestekteksten. De teksten zijn bruikbaar bij ongeveer de helft van de PIANOo-productgroepen. De rol van Stimular: aansluitend op de behoefte van de gemeenten ontwikkelen van een beoordelingssystematiek, in dit geval een generieke inkoopmethode voor kleinere projecten die weinig duurzaamheidskennis vraagt van inkopers en een proportionele maar effectieve inspanning vraagt van opdrachtnemers (MKB-vriendelijk).

Toepassen van inkoop-instrumentarium, bijvoorbeeld CO2-Prestatieladder en Milieukostenindicator (MKI), in aanbestedingen
Referentieproject: Stimular heeft een in-company cursus gegeven aan Hoogheemraadschap van Delfland over aanbesteden met de CO2-Prestatieladder. Het eerste deel van de cursus liet zien wat de CO2-Prestatieladder van gecertificeerde bedrijven vraagt en hoe dit doorwerkt in de opdracht. In het tweede deel werd onder leiding van Stimular gediscussieerd over toepassing van de CO2-Prestatieladder in aanbestedingen en de verschillende rollen van inkopers, contractmanagers en projectleiders na gunning. De inhoud van de cursus wordt afgestemd op de behoeften van de aanbestedende partij. Een cursus kan bijvoorbeeld worden aangevuld met een coachingstraject bij de toepassing in aanbestedingen. 

Meten van de klimaatimpact van ingekochte producten en diensten
Referentieproject: Stimular heeft bij twee zorginstellingen spendanalyses en impactberekeningen uitgevoerd om de klimaatimpact van alle producten en diensten te bepalen. De CO2-emissies zijn berekend vanuit het levenscyclusperspectief, dat wil zeggen de som van de emissies bij het winnen van grondstoffen, productie, gebruik en afdanking, inclusief transport. De resultaten laten zien welke productgroepen de grootste bijdrage leveren aan de totale CO2-uitstoot van de betreffende organisatie. Bij de onderzochte zorginstellingen zijn dit energiegebruik, voeding, huisvesting en woon-werkverkeer. Dit inzicht versnelt het werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. De methodiek is goed toepasbaar bij (semi)overheden.

Ook bieden we maatwerk op basis van specifieke vragen over klimaatneutraal en circulair inkopen van aanbestedende diensten. 

Vaardigheden van Stimular en visie op maatschappelijk verantwoord inkopen

De adviseurs van Stichting Stimular zijn ervaren in het ondersteunen van klimaatneutraal en circulair inkopen bij aanbestedende diensten. We maken daarbij gebruik van de brede duurzaamheidskennis die we ontwikkelen in adviestrajecten bij een grote verscheidenheid aan bedrijven, zorginstellingen en (semi)overheden. We kennen de aanbestedingsregels die van belang zijn bij MVI en ondersteunen bij het inzetten van het MVI-instrumentarium dat voor aanbestedende diensten beschikbaar is. En van onze expertises is het meten van impact, waaronder levenscyclusanalyse (LCA). Bij MVI focussen we op de duurzaamheidsaspecten met de meeste impact. We zijn een stichting en delen de opgedane kennis en inzichten via onze website.

Stimular heeft kennis en ervaring op volgende thema's:
  • Milieuvriendelijk
  • Biobased
  • Circulair

Meer informatie over advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Neem contact op met Marlies Peschier, 010-238 28 22