Actueel

Milieubarometerscans bij binnensport-accommodaties

februari 2017

In iedere gemeente zijn binnensportaccommodaties: gymzalen, sportzalen, zwembaden. Eigenaren/beheerders hebben vaak geen idee hoe locaties scoren op het zuinig omgaan met verwarming, elektriciteit en water. Door de scores van binnensport-accommodaties onderling te vergelijken en met het gemiddelde zie je waar de meeste winst is te behalen.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft in 2016 kengetallen (gemiddelden en ranges) laten bepalen voor gymzalen en sportzalen, zoals kWh/m2 en CO2 uitstoot per bezoeker. De gemiddelden zijn nu beschikbaar in de Milieubarometer.

Als vervolg biedt de VSG hun leden nu de Milieubarometerscan binnensportaccommodaties aan. Er is in 2017 ruimte voor zes deelnemers.

Wil je een Milieubarometerscan binnensportaccommodaties?

VSG leden kunnen zich aanmelden voor een van de zes gratis scans. Ben jij geen VSG lid, neem dan contact op met Stimular over de kosten.

Wat houdt de Milieubarometerscan in:
  • Je verzamelt per binnensportaccommodatie(s) een tiental jaargegevens in de Milieubarometer  zoals: elektriciteit, energie voor verwarming, water, vloeroppervlak, gebouwinhoud, gebruiksuren, klimatiseringsuren en aantal bezoekers.
  • Stimular beoordeelt jouw input: zijn de gegevens compleet en de uitkomsten realistisch.
  • Na eventuele correcties en aanvullingen ontvang je een analyse die jouw binnensportlocaties vergelijkt: zowel onderling als ten opzichte van de beschikbare benchmarks.
  • Je kunt de analyse en de CO2-footprints, milieugrafieken en kengetallen uit de Milieubarometer gebruiken voor verdere analyse.
  • Met de maatregelenlijst in de Milieubarometer kun je afvinken of de 'Erkende Maatregelen' voor jouw sportlocaties al zijn uitgevoerd.

Voorbeeldgrafiek: De Milieubelasting van zes binnensport-locaties vergeleken per m2. De staafjes 7 en 8 met de grijze achtergrond zijn de gemiddelden voor een gymzaal resp. sportzaal.
Locatie 5 heeft een opvallend hoog energiegebruik. Voor de meeste locaties is het gasverbruik hoger dan gemiddeld.

Aanmelden en starten:

  • opgeven: stuur een mailtje naar w.troelstra@stimular.nl onder vermelding van jouw contactgegevens en het aantal binnensportlocaties (gymzalen, sportzalen en sporthallen) waarvoor je gegevens zou willen invullen.
  • starten: Je kunt direct jouw gratis Milieubarometer aanmaken. Zodra jij de instructie hebt ontvangen kun je gegevens invullen. Je kunt starten van februari tot oktober 2017.
  • doorlooptijd: Je bepaalt grotendeels zelf het tempo. Als je jouw Milieubarometers hebt ingevuld krijg je binnen drie weken onze feedback.