Milieubarometer en techniek in onderwijs

Stimular en de gemeente Papendrecht zijn trots dat de VMBO-stages met de Milieubarometer de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland 2015 hebben gewonnen. 

Uit het juryrapport: Een sterk punt van het project is dat onderwijs en bedrijfsleven samen werken aan duurzaamheid. Het leidt tot concrete besparing van energie en grondstoffen, omdat er in de rapportages duidelijke tips en verbeterpunten staan waar bedrijven gelijk mee aan de slag kunnen. Het heeft ook impact doordat het een belangrijke bijdrage levert aan de bewustwording over duurzaamheid bij bedrijven, bij VMBO-leerlingen en bij vrijwilligers. Een sterk punt is ook dat het project zich niet alleen richt op energiebesparing, maar veel breder kijkt naar grondstoffenbesparing en beperking van uitstoot. Daarnaast helpt het kleine bedrijven over de drempel om deze dingen in beeld te brengen als ze er zelf te weinig tijd of geld voor hebben. Een mooi neveneffect tot slot is dat de VMBO-T leerlingen kennis maken met het bedrijfsleven en dat ze dat kan helpen om een gerichtere studiekeuze te maken.

Over de aanpak

Stimular heeft een aanpak ontwikkeld om duurzaamheid en techniek te integreren in het onderwijs. Leerlingen gaan tijdens een stage op bezoek bij technische bedrijven om de Milieubarometer in te vullen en duurzaamheidsadvies te geven. Deze onderwijsaanpak is succesvol uitgevoerd in Papendrecht, Nissewaard en Dordrecht.

De Milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieuscore en bijbehorende kosten van bedrijven en instellingen eenvoudig en snel zichtbaar maakt. Uit praktijkervaring bij vele honderden bedrijven blijkt dat de Milieubarometer een grote stimulans is om aan duurzaam ondernemen en energiebesparing te werken.

Stimular zoekt samenwerking met gemeenten en scholen om deze onderwijsaanpak verder uit te rollen.

Voor wie is het interessant?

Voor gemeenten, scholen en bedrijven die samen leerlingen warm willen maken voor duurzaamheid en techniek.

Wat zijn de voordelen voor u?

Het inzetten van de Milieubarometer in stages heeft meerdere doelen:

  • De leerlingen komen in aanraking met lokale bedrijven;
  • De leerlingen worden al vroeg warm gemaakt voor techniek waardoor ze eerder een technische richting kiezen;
  • Lokale bedrijven krijgen ondersteuning bij het invullen van de Milieubarometer en advies over besparingskansen.

Aanpak

Voorbereiding
De gemeente en school maken afspraken over de introductie van duurzaamheid tijdens de les en de werving van leerlingen en bedrijven voor de stages.

Training
Stimular geeft een praktische training waarin de leerlingen oefenen met het invullen van de Milieubarometer. Ook krijgen ze een presentatie van de meest kansrijke besparingsmaatregelen bij bedrijven. Tijdens een excursie bij een bedrijf wordt het werken met de Milieubarometer en opsporen van besparingsmogelijkheden direct in praktijk gebracht.

Bedrijfsbezoeken
De leerlingen bezoeken in 2-of 3-tallen enkele technische bedrijven, eventueel onder begeleiding van Stimular. Ze vullen samen met het bedrijf de Milieubarometer in en zoeken naar besparingsopties tijdens een rondleiding. Na afloop schrijven ze een adviesrapport voor het bedrijf. In Nissewaard zijn werkzoekenden ingezet om de leerlingen hierbij te begeleiden, zodat zij extra werkervaring opdoen.

Slotbijeenkomst
De wethouder reikt certificaten aan de leerlingen uit. De leerlingen overhandigen de adviesrapporten aan de bedrijven.

Referenties

Meer informatie?

Heb je vragen of interesse in onze onderwijsaanpak met de Milieubarometer? Bel of mail Stefan Romijn (010 - 238 28 27).