Onze duurzaamheidsdoelen

Het duurzaamheidsbeleid van Stimular bestaat uit de volgende thema's en doelen. We bespreken jaarlijks onze vorderingen in ons duurzaamheidsverslag.

Werken aan onze missie 
 • Per jaar minimaal drie nieuwe producten ontwikkelen waarmee bedrijven en organisaties duurzamer kunnen werken.
 • Doorzetten van de groei van bezoekers van onze websites.
Duurzame bedrijfsvoering
 • De CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering reduceren tot nul in 2030.
 • In de periode tot 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering blijven houden door de resterende CO2-uitstoot te compenseren.
Gemotiveerde medewerkers
 • Personeelsbestand (fte) stabiel houden of laten groeien.
 • Handhaven van relatief laag ziekteverzuim.
 • Handhaven van evenwicht van aantal mannen en vrouwen in het team.
Maatschappelijke inzet
 • Per jaar minimaal drie stagiairs in ons werk opleiden.
 • Ieder jaar meedoen aan een campagne met maatschappelijke doelen.
 • Blijven investeren in maatschappelijke doelen die medewerkers aandragen.
Economische prestatie
 • Voldoende inkomsten blijven verwerven om de Stichting te continueren.
 • Behouden van de balans in de omzet van respectievelijk kennisontwikkeling, advisering en kennisdeling.