Stichting Stimular

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen!
Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsmissie en strategie.

Onze missie 

Stichting Stimular vertaalt de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor bedrijven, brancheverenigingen, overheidsorganisaties en zorgaanbieders. Tips en praktijkervaringen delen we via DuurzaamMKB.nl en DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl. Ons doel is dat ondernemers en managers in alle beslissingen duurzaamheid meenemen. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, heldere communicatie en inspirerende contacten met ondernemers. Ook binnen de eigen organisatie werken we aan het verminderen van onze milieubelasting, een goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Onze strategie

Klimaatneutraal en circulair ondernemen zijn speerpunten in onze strategie. We ondersteunen bedrijven en organisaties met het opstellen van onder andere energiebesparingsplannen, klimaatneutraalplannen, CO2-footprints, duurzaamheidsverslagen, ketenanalyses, levenscyclusanalyses (LCA's) en documenten voor het behalen van duurzaamheidscertificaten.

We werken vaak samen met overheden en brancheorganisaties. Zo bereiken we de vele ondernemers en managers die interesse hebben in duurzaamheid maar concrete aanknopingspunten missen. Bedrijven en organisaties maken een vliegende start met onze praktische instrumenten zoals de Milieubarometer, MVO-balans en Kansen bij Verkassen. We ontwikkelen ook branchespecifieke scans en keurmerken voor MVO en Duurzaam Ondernemen.

Je kunt op de hoogte blijven van onze activiteiten via onze nieuwsbrieven of op Twitter.

Bestuur

Stichting Stimular heeft een bestuur waarin het MKB en diverse overheden zijn vertegenwoordigd. Lees meer over onze bestuursleden.