Kant en klare Stimular producten

Stichting Stimular vertaalt de groeiende vraag om duurzaamheid en MVO naar praktische instrumenten en werkwijzen voor MKB-bedrijven, brancheverenigingen, overheidsorganisaties en zorgaanbieders.

Op deze pagina staat een overzicht van onze instrumenten, cursussen, websites en publicaties die  je direct kunt gebruiken.

Instrumenten

Milieubarometer - Milieumonitor en CO2-meter voor bedrijven en instellingen
Maakt de milieuprestatie, inclusief CO2 -footprint, eenvoudig en snel zichtbaar. De Milieubarometer bevat maatregelenlijsten per branche, waarbij 'erkende maatregelen' zijn gemarkeerd. Hiermee kun je jouw milieuscore verbeteren en kosten besparen. Gratis proefjaar in meer dan veertig gemeenten.

Lees verder en bestel de Milieubarometer via www.milieubarometer.nl

MVO-balans (gratis) - Dashboard voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Met de MVO-balans maak je in een handomdraai MVO meetbaar. Uit de etalage van meetbare MVO-indicatoren, ingedeeld in thema's, klik je de meest relevante indicatoren op het dashboard en kies je jouw doelstelling. Met stoplichtkleuren (rood-oranje-groen) zie je of je jouw ambitie haalt.

Lees verder en start met de MVO-balans via www.MVObalans.nl

Cursussen

Stimular organiseert regelmatig cursussen over de Milieubarometer, MVO-balans, klimaatneutraal, CO2-Prestatieladder en Levenscyclusanalyse (LCA).

Websites

  • DuurzaamMKB.nl, een website met voorbeelden, 165 instrumenten en 500 tips over duurzaam ondernemen in het midden- en kleinbedrijf.
  • DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl een site over duurzame bedrijfsvoering en CO2-reductie bij overheden met voorbeelden (voorheen milieuzorgoverheden.nl).
  • KansenbijVerkassen.nl website voor duurzame bedrijfshuisvesting voor bedrijven die verhuizen of verbouwen: snel inzicht in jouw kansen voor duurzaamheid en kostenbesparing.
  • Ook Milieuplatformzorg.nl, wordt door Stimular onderhouden. Dit is de website van het Milieuplatform Zorgsector inclusief subsites over:
    • duurzaam inkopen
    • werken met gevaarlijke stoffen
    • de Milieuthermometer 

Publicaties

Stimular Duurzaamheidsverslag
Bekijk de actuele versie

Klimaatimpact productgroepen care-instellingen (april 2019)
Welke producten en diensten leveren de grootste bijdrage aan de totale klimaatimpact van zorginstellingen? Dit inzicht versnelt het werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in de zorg. Stimular heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en in samenwerking met Milieuplatform Zorgsector (MPZ) de klimaatimpact van care-instellingen in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat er vijf categorieŽn met de grootste klimaatimpact zijn. Voor deze productcategorieŽn zijn aanbevelingen geformuleerd om de CO2-uitstoot te reduceren.
Download de publicatie

Draaiboek Grondstoffen en Afval voor de zorgsector (januari 2019)
Naslagwerk voor zorginstellingen over hoe om te gaan met afvalstromen. Stimular schreef het draaiboek in samenwerking met de werkgroep Grondstoffen van Milieuplatform Zorgsector (MPZ). Over circulaire economie, wetgeving, systeem opzetten voor afvalscheiding, grondstofefficiŽntie, afvalpreventie en duurzaam inkopen, inspirerende voorbeelden.
Download het draaiboek

Handvat duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven (januari 2019)
In opdracht van Bouwend Nederland. Over ontwikkelingen in wet- en regelgeving, tips en aandachtspunten per bouwfase, rekeninstrumenten voor duurzaam materiaalgebruik in bouwprojecten, overzicht van veelgebruikte materialen in de bouw met per materiaal de duurzaamheidsaspecten en ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden.
Download het handvat

Slim en schoon vervoer (februari 2010, gratis)
Brochure over het belang van vervoermanagement met tien praktijkvoorbeelden uit het bedrijfsleven
Bestel de gedrukte versie
of download Slim en schoon vervoer [  2,4 MB ].

Klimaatneutraal worden doe je zo! (november 2009, gratis)
Handreiking voor bedrijven en gemeenten met klimaatneutrale ambities
Naar de downloads
en meer informatie

Stimular, jouw partner in Duurzaam Ondernemen
(gratis)
Brochure voor bedrijven over onze ondersteuning en instrumenten.

Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen
(gratis)
Brochure voor overheden en brancheorganisaties over onze projecten en producten.

Onze publicaties op papier bestel je via het bestelformulier

Digitale nieuwsbrieven

Voor onze nieuwsbrieven kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.

Stimular nieuwsflits 10/jaar
Voor mensen die op de hoogte willen blijven van Stimular-projecten en -producten (zoals de Milieubarometer, Kansen bij Verkassen en de MVO-balans).

Duurzaam MKB nieuwsflits 6/jaar
Houdt bedrijven en organisaties op de hoogte van nieuwe voorbeelden, instrumenten en tips op de website www.duurzaammkb.nl.

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden nieuwsflits 9/jaar
Houdt overheden op de hoogte van alle nieuwe voorbeelden en informatie op de website www.duurzamebedrijfsvoeringoverheden.nl.

CO2-Prestatieladder nieuwsflits 3/jaar
Geeft nieuws en tips over het behalen en behouden van het CO2-bewust certificaat en het gebruik van de Milieubarometer daarbij.