Referenties van succesvolle campagnes

Campagne energiebesparing bij productiebedrijf Vlisco

Stimular voert een bewustwordingscampagne uit bij procesengineers en operators. Zij worden gestimuleerd om zelf energiezuinige oplossingen te bedenken voor het dagelijkse proces en toekomstige investeringen. De resultaten worden breed verspreid door het bedrijf zodat ook andere medewerkers gestimuleerd worden om binnen hun eigen invloedssfeer energie te besparen. Vlisco heeft ongeveer 1.000 medewerkers.

Landelijke campagne "Zorg voor Energie" voor het Milieu Platform Zorgsector (MPZ)

Stimular heeft voor MPZ de landelijke energiecampagne gestart op 10-10-12 (Dag van de duurzaamheid). Ter voorbereiding is samen met de leden een draaiboek opgesteld en zijn materialen ontwikkeld om de campagne op locaties te ondersteunen.

De campagne zorgt voor kennis, bewustwording en draagvlak bij medewerkers voor energie besparen en het opstellen en uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen. De campagne helpt om in de organisaties bruggen te slaan tussen de verschillende afdelingen voor innovatie en duurzaamheid. Dertig grote zorginstellingen doen mee met als doel om in 2013 minimaal 1 miljoen euro op energiekosten te besparen. Deze campagne is snel te vertalen naar een aanpak voor andere bedrijven en organisaties.

Campagne energiebesparing in de gemeente Brielle

In de gemeente Brielle is een interne werkgroep opgericht die energiebesparende maatregelen in beeld brengt en het gezicht is naar de medewerkers op het gebied van energiebesparing. De combinatie van technische maatregelen en bewustwording leverde de gemeentelijke organisatie een besparing van 30% op het energieverbruik op. Stimular verzorgde de energiedoorlichting en co÷rdineerde de werkgroep. Lees verder

Bijdrage aan Duurzaamheidsmarkt van de gemeente Renkum

De gemeente Renkum organiseerde een duurzaamheidsmarkt voor de eigen medewerkers. Stimular organiseerde een rondleiding door het gebouw op zoek naar mogelijkheden voor energiebesparing en bemensde een stand, waar medewerkers tips over duurzaam gedrag, thuis en op het werk, meekregen.

Campagne duurzaam vervoer bij Hotel Carlton Oasis

Carlton Oasis organiseert een campagne om medewerkers te stimuleren niet meer met de auto, maar met de fiets of elektrische fiets naar het werk te komen. In deze aanpak zijn met lokale partijen kortingen en testmogelijkheden afgesproken en wordt een langdurige communicatiecampagne uitgerold. De organisatie van de campagne wordt door Stimular uitgevoerd. Lees verder

Meer informatie

Lees verder wat Stimular voor jou kan doen in een campagne voor een duurzame bedrijfvoering.