Training energiebesparing voor handhavers
(en energie-adviseurs in opleiding)

Toezicht en handhaving op energiebesparing is een vak apart. Waar andere wetgeving uitgaat van verplichtingen en emissiegrenzen is er binnen artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer) veel meer keuzevrijheid voor bedrijven.

 • Hoe kan je bedrijven activeren met energiebesparing aan de slag te gaan?
 • Wanneer kan een bedrijf meer doen en wanneer is het goed op weg?

Training over erkende maatregelen voor energiebesparing

In het SER akkoord voor duurzame groei is afgesproken strenger te handhaven op energie. Om dat te vergemakkelijken zijn lijsten met erkende maatregelen opgesteld en is de wetgeving aangescherpt. Hierdoor zijn bijvoorbeeld meer procesmaatregelen opgenomen. In de cursus aandacht besteed aan zowel de procesmaatregelen als de gebouwgebonden maatregelen.

Deze praktisch doe-cursus helpt jou op een stimulerende manier met bedrijven het gesprek aan te gaan en hen vervolgens te stimuleren en overtuigen van nut en noodzaak van energiebesparing. Vuistregels, simpele “kosten baten” voorbeelden en technische kennis over de erkende maatregelen komen aan bod. In een excursie leren jij en je collega's energiebesparende maatregelen (en het ontbreken daarvan) in de praktijk nóg beter herkennen.

Inhoud praktische doe-cursus

Stichting Stimular organiseert een cursus van twee dagdelen. Eén dagdeel maak je kennis met de erkende maatregelen en stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. Het tweede dagdeel is een excursie naar een bedrijf, waar de maatregelen in de praktijk te zien zijn. Daarnaast analyseren alle deelnemers een eigen case; tussen de bijeenkomsten voeren de deelnemers daartoe een werkopdracht uit.

De focus van de cursus hangt af van de vraag van de deelnemers. Maatregelen voor kantoren, zorg, scholen, autoschadeherstel, rubber- en kunststofindustrie, metaal en datacenters kunnen een plek krijgen. Bij de start van de cursus spreken we af welke branche(s) behandeld worden.

Deze cursus bieden we aan als incompany cursus. Na afloop heb je de gelegenheid om telefonisch vragen met ons door te spreken. Aanvullend is een individueel begeleidingstraject mogelijk. De Stimular adviseur brengt daarbij zijn of haar actuele kennis in en geeft na afloop adviezen over vervolgstappen voor de betreffende bedrijven en feedback aan de cursist over de communicatie.

Dagdeel 1 

 9.30 Kennismaking en inleiding op energiebesparing en de wettelijke kaders
 10.00
Energiebesparing herkennen, gebouwgebonden
 11.00 Energiebesparing herkennen in processen
 12.00
Meten is weten. Wat levert energiebesparing op en hoe inspireer je hiermee het bedrijf?

 Dagdeel 2

 9.30 Excursie energiemaatregelen herkennen in een bedrijf (in overleg te selecteren)
 11.00 Presentatie en analyse van een eigen case*
 12.00 Afronding en evaluatie

Aan het eind van de cursus:
 • Heb je inzicht in branchegemiddelde energieverbruiken, zodat je in kunt schatten of het bedrijf een hoog of laag energieverbruik heeft.
 • Ben je bekend met de erkende maatregelen en herken je de meest rendabele maatregelen.
 • Weet je hoe je bedrijven enthousiast kunt maken voor energiebesparing en discussies kunt voorkomen of oplossen.
 • Heb je kennis en ervaring uitgewisseld met collega´s.
 • Kan je maatwerk beoordelen. Aan de hand van een eigen case kijken we mee met knelpunten en beoordelen we redenen die bedrijven opgeven om maatregelen niet uit te hoeven voeren.

Ook voor energie-adviseurs in opleiding

Deze cursus is in aangepaste vorm ook geschikt voor energieadviseurs in opleiding. In de gemeente Hellevoetsluis hebben we leden van het energieteam getraind om, behalve bewoners, ook winkels en horeca te adviseren over energiebesparing. Voor BENG! trainen we werkzoekenden om energiescans uit te voeren bij diverse bedrijven in gemeente de Bilt.

Waarom samenwerken met Stichting Stimular?

Stimular is een goede partner om mee samen te werken:

 • Uitgebreide kennis van energiebesparende maatregelen. We adviseren dagelijks bedrijven en organisaties over energiebesparing.
 • Stimular heeft met InfoMil meegewerkt aan het opstellen van de erkende maatregelen. We zijn dus bekend met de teksten, achterliggende doelen, berekeningen en randvoorwaarden voor toepassing van de maatregelen.
 • Deskundig in andere besparingsmaatregelen. We voeren ook afvalscans en mobiliteitsscans uit en ontwikkelen besparingstips voor onze website DuurzaamMKB.nl. Stimular is ook de organisatie achter de Milieubarometer, die door ruim 2500 organisaties wordt gebruikt.
 • Praktijkervaring in inspireren van bedrijven en organisaties, door onze cursussen, bewustwordingscampagnes en klimaatestafettes met ondernemers.
 • Uitgebreide kennis op het gebied van monitoren van verbruikscijfers van tientallen branches.

Meer informatie?

Interesse in de praktische doe-cursus over energiebesparende maatregelen? Bel of mail Marc Herberigs, 010 - 238 28 26.