Festivals verduurzamen

Een evenement is weliswaar kort, maar kan een behoorlijke impact hebben op het milieu en de omgeving. Er wordt immers energie verbruikt, afval geproduceerd en de bezoekers reizen er naar toe. Stimular heeft in samenwerking met Green Events Nederland en Syntens veel kennis opgebouwd over energiebesparing en duurzaamheid op festivals en bij evenementen. Deze kennis delen we graag met u! Bekijk hiervoor onze websites of doe mee met een cursus bij jou in de buurt.

Milieubarometer

Op basis van twee projecten met vijftien verduurzamende festivals heeft Stimular de gemiddelde milieubelasting van festivals en evenementen bepaald. De stroomgenerators voor licht, koeling en geluid hebben veel impact, maar vooral ook de bezoekers die met tienduizenden tegelijk naar het festivalterrein komen. Organisatoren kampen met bergen afval; drinkbekers, glas en karton, maar ook complete tenten die worden achtergelaten op het kampeerterrein.

Cursus

Stimular heeft een cursus ontwikkeld voor festivalorganisatoren. In twee of drie bijeenkomsten leer je welke belasting een evenement met zich meebrengt en hoe je dit kunt verminderen. Met onze tips kun je in één jaargang de milieubelasting met maar liefst 20% omlaag krijgen!

Tijdens de cursus hoor je  inspirerende praktijkvoorbeelden van experts. Je krijgt bovendien een nulmeting met een milieuanalyse van jouw eigen evenement en kunt hierover met collega-organisatoren in gesprek. Naast de direct met de Milieubarometer meetbare milieubelasting worden er ook stappen gezet op gebied van duurzamere catering, zwerfafval en communicatie naar bezoekers. Het programma is grofweg als volgt:

  • Workshop 1: Energie
  • Workshop 2: Inkopen en Afvalscheiding
  • Workshop 3: Communicatiekansen en Terugkoppeling

NB. Bij twee workshops gaan we op enkele thema’s minder diep in, waardoor materie in twee avonden behandeld kan worden.


Waarom festivals verduurzamen?

  • Groot bereik: festivals in Nederland trekken jaarlijks 3 miljoen bezoekers. Het bereik van communicatie is hierdoor groot. Wil je bezoekers iets meegeven over milieubewustzijn en duurzaamheid? Dan is jouw evenement daarvoor de perfecte plek!
  • Kostenbesparing: Het besparingspotentieel van festivals en evenementen zit vooral in besparing op elektriciteitsverbruik en afvalscheiding en -reductie. Besparing op deze thema’s brengt direct kostenbesparing met zich mee.
  • Gemeente vraagt erom: gemeenten hanteren eisen voor duurzaam inkopen en vragen ook bij vergunningverlening voor festivals en evenementen steeds vaker naar duurzaamheid. Doe je al wat op dat gebied, dan heeft jouw evenement een streepje voor.

Waarom samenwerken met Stimular?

  • Stimular organiseerde succesvolle workshops over duurzame evenementen in samenwerking met KvK Rotterdam en fonds Schiedam Vlaardingen en Omgeving.
  • Stimular stelde met de Milieubarometer benchmarkcijfers voor evenementen op die ook zijn gepubliceerd bij Green Events Nederland.
  • Stimular heeft besparingstips voor evenementen ontwikkeld en beschikbaar gemaakt via DuurzaamMKB.nl

Meer weten


Interesse in het verduurzamen van jouw festival(s)? Neem contact met ons op! Misschien start er binnenkort een cursus in de buurt of kunnen we samen met jouw gemeente een cursus opzetten. Bel of mail Marc Herberigs (010 - 238 28 26).