Verhuisscan, Kansen bij Verkassen

De verhuisscan biedt optimale benutting van milieukansen voor verhuizende en uitbreidende bedrijven.

Voor wie is het interessant?

Heeft uw bedrijf plannen voor verhuizing of uitbreiding? Leest u dan vooral verder! Dat is namelijk dé kans om duurzamer en efficiënter te gaan ondernemen. U investeert toch in een gebouw en eventueel in bedrijfsmiddelen. Waarom dan niet meteen op een duurzame wijze? Zo slaat u twee vliegen in één klap: én een goede milieu-investering én economisch voordeel omdat u op uw exploitatiekosten bespaart.

Wat zijn de voordelen voor u?

De voordelen van een goed overwogen verhuizing of uitbreiding zijn:

 • kostenreductie door een besparing op kosten van grondstoffen, energie, water;
 • kostenreductie door vermindering van afval en emissies;
 • kostenreductie door scheiding van afvalstromen;
 • geen verrassingen op milieugebied vlak na de verhuizing of uitbreiding;
 • optimaal gebruik maken van de subsidies;
 • een goede naam bij de Milieudienst;
 • plezierig werken in een schoon werkklimaat.

Wat kan Stimular voor u doen?

Stimular maakt de kansen die u heeft bij een verhuizing of uitbreiding zichtbaar. Daarvoor heeft Stimular twee producten:

 1. Verhuisscan
 2. Verhuiscoach

Verhuisscan
De Verhuisscan is een korte doorlichting die het bedrijf snel inzicht geeft in:

 • Welke bedrijfslocatie is het meest geschikt?
 • Welke aandachtspunten zijn er voor het nieuwe pand of de nieuwe ruimte? Hierbij kunt u denken aan duurzaam bouwen, inrichting van de ruimte, apparatuur en machines, efficiënte opslag van materialen en afvalstromen, interieur.
 • Welke acties moet u ondernemen voor de oplevering van het oude pand?
 • Hoe kunt u zorgen voor een goede start in het nieuwe pand?

We doen concrete aanbevelingen voor uw situatie en wijzen u op beschikbare subsidies. Het is wenselijk om de scan in een zo vroeg mogelijk stadium uit te voeren, zodat er geen besluiten genomen worden waarvan u achteraf denkt: "dat had ik beter anders kunnen doen".

Verhuiscoach
Nadat een Verhuisscan is uitgevoerd kan Stimular u ondersteunen bij de acties die hieruit voortgekomen. Voorbeelden van ondersteuning middels de Verhuiscoach zijn:

 • meedenken in alle fasen van het verhuisproces;
 • milieu-informatie geven;
 • uitzoeken van bepaalde milieuaspecten van bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen;
 • plan van aanpak opstellen voor het betrekken van het nieuwe pand;
 • voorlichting geven aan de medewerkers van het bedrijf;
 • bewaking van de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld over bepaalde milieumaatregelen).

Meer informatie?

Heeft u vragen of heeft u interesse in onze diensten, bel ons dan of maak gebruik van het contactformulier.