Verhuisscan, Kansen bij Verkassen

De verhuisscan biedt optimale benutting van milieukansen voor verhuizende en uitbreidende bedrijven.

Voor wie is het interessant?

Heeft jouw bedrijf plannen voor verhuizing of uitbreiding? Lees dan vooral verder! Dat is namelijk dé kans om duurzamer en efficiënter te gaan ondernemen. Je investeert toch in een gebouw en eventueel in bedrijfsmiddelen. Waarom dan niet meteen op een duurzame wijze? Zo sla je twee vliegen in één klap: én een goede milieu-investering én economisch voordeel omdat je op exploitatiekosten bespaart.

Wat zijn de voordelen?

De voordelen van een goed overwogen verhuizing of uitbreiding zijn:

 • kostenreductie door een besparing op kosten van grondstoffen, energie, water;
 • kostenreductie door vermindering van afval en emissies;
 • kostenreductie door scheiding van afvalstromen;
 • geen verrassingen op milieugebied vlak na de verhuizing of uitbreiding;
 • optimaal gebruik maken van de subsidies;
 • een goede naam bij de Milieudienst;
 • plezierig werken in een schoon werkklimaat.

Wat kan Stimular doen?

Stimular maakt de kansen die je hebt bij een verhuizing of uitbreiding zichtbaar. Daarvoor heeft Stimular twee producten:

 1. Verhuisscan
 2. Verhuiscoach

Verhuisscan
De Verhuisscan is een korte doorlichting die het bedrijf snel inzicht geeft in:

 • Welke bedrijfslocatie is het meest geschikt?
 • Welke aandachtspunten zijn er voor het nieuwe pand of de nieuwe ruimte? Hierbij kun je denken aan duurzaam bouwen, inrichting van de ruimte, apparatuur en machines, efficiënte opslag van materialen en afvalstromen, interieur.
 • Welke acties moet je ondernemen voor de oplevering van het oude pand?
 • Hoe kun je zorgen voor een goede start in het nieuwe pand?

We doen concrete aanbevelingen voor jouw situatie en wijzen op beschikbare subsidies. Het is wenselijk om de scan in een zo vroeg mogelijk stadium uit te voeren, zodat er geen besluiten genomen worden waarvan je achteraf denkt: "dat had ik beter anders kunnen doen".

Verhuiscoach
Nadat een Verhuisscan is uitgevoerd kan Stimular ondersteunen bij de acties die hieruit voortkomen. Voorbeelden van ondersteuning middels de Verhuiscoach zijn:

 • meedenken in alle fasen van het verhuisproces;
 • milieu-informatie geven;
 • uitzoeken van bepaalde milieuaspecten van bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen;
 • plan van aanpak opstellen voor het betrekken van het nieuwe pand;
 • voorlichting geven aan de medewerkers van het bedrijf;
 • bewaking van de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld over bepaalde milieumaatregelen).

Meer informatie?

Heb je vragen of  interesse in onze diensten, mail of bel ons dan (010 - 238 28 28).