De Milieubarometer inzetten bij stimuleren Ún handhaven van bedrijven

Toezicht en handhaving kan op drie manieren bijdragen aan een stimulerende aanpak voor bedrijven:

  • Handhaving werkt als stok achter de deur in stimulerende trajecten, zoals bijvoorbeeld blijkt bij de convenanten met supermarkten en ziekenhuizen in Amsterdam.
  • Milieucontroles kunnen worden benut om bedrijven te wijzen op de stimulerende activiteiten van de gemeente en het aanbod van de Milieubarometer.
  • Toezichthouders kunnen meer verantwoordelijkheid en initiatief bij de bedrijven zelf leggen. Dit kan door de Milieubarometer in te zetten bij milieucontroles.

Milieubarometer door gemeenten aangeboden

Ongeveer 65 gemeenten bieden de Milieubarometer aan bij bedrijven. Dit gemeentelijke aanbod past in een stimulerende aanpak om bedrijven te faciliteren bij Duurzaam Ondernemen. Om meer bedrijven te bereiken dan de koplopers, voeren gemeenten aanvullende stimulerende activiteiten uit waarin de Milieubarometer wordt ingezet. Voorbeelden hiervan zijn het oprichten van duurzaamheidskringen, afsluiten van energieconvenanten en aanbieden van estafettes, energiescans of cursussen.

Inzet van de Milieubarometer bij milieucontroles

Toezichthouders vragen bedrijven om de Milieubarometer in te vullen. Hierin registreren bedrijven jaarlijks de energie-, vervoer- en overige milieugegevens waarin het bevoegd gezag interesse heeft. Ook kunnen ze afvinken of ze de erkende maatregelen voor hun branche hebben genomen en daarmee voldoen aan de  wettelijke eisen voor energiebesparing. De grafieken en besparingsmaatregelen in de Milieubarometer inspireren de bedrijven om op eigen initiatief maatregelen uit te voeren. Toezichthouders bespreken tijdens milieucontroles de vorderingen van het bedrijf aan de hand van de ingevulde Milieubarometer. De Milieubarometer maakt milieucontroles makkelijker en kan de benodigde frequentie van bezoeken verlagen.

Training voor toezichthouders

Stimular biedt een korte training aan voor toezichthouders waarin zij kennismaken met de Milieubarometer. Dit maakt het hen makkelijker de Milieubarometer te promoten. Onderwerpen uit de training zijn:

  • Milieubarometer in relatie tot Erkende Maatregelen, Informatieplicht, EED, maatschappelijke opgaven (klimaatakkoord, klimaatneutraal, circulair, MVO)
  • Voor welke bedrijven is de Milieubarometer geschikt
  • Milieubarometer interpreteren

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de inzet van de Milieubarometer bij milieucontroles en handhaven van energiebesparing met de Milieubarometer contact op met Marjon Olijdam, 010 - 238 28 23.